Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Badanie procesów osadzania cienkich warstw przy równoczesnym użyciu ablacji impulsem lasera i rozpylania magnetronowego dr hab. Jacek Hoffman
pok. 030/034, tel. 236/235
jhoffman
2 Non-linear thermo-mechanical behaviour of polycrystalline shape memory alloys undergoing complex loadings prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
pok. 036, tel. 205
zkowalew
3 Thermo-mechanical fatigue characterization of metallic tubular structures fabricated by selective laser melting prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
pok. 036, tel. 205
zkowalew
4 Thermo-mechanical response of 9Cr-1Mo-V-Nb (P91) steel under multi-axial loading: Experiments and numerical modelling prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
pok. 036, tel. 205
zkowalew
5 Thermo-mechanical responses of fibre-reinforced composites subjected to multi-axial loading conditions: Experimental characterization and numerical life-time prediction prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
pok. 036, tel. 205
zkowalew
6 Yield Surface Identification of Functional Materials and Its Evolution Reflecting Deformation History under Complex Loadings prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
pok. 036, tel. 205
zkowalew
7 Investigation of functional properties of polyurethane shape memory polymer, estimation of energy storage and dissipation prof. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
8 Analysis of elastic-plastic properties of Gum Metal - Ti β alloy -subjected to loading in quasi-static and dynamic strain rates range by using field optical methods prof. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
9 Nucleation and development of stress-induced martensitic transformation in Shape Memory Alloys investigated by various experimental techniques prof. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
pok. 039, tel. 369
epiecz
10 Mikrostruktura i trwałość materiałów konstrukcyjnych zeroemisyjnych prof. dr hab. inż. Michał Glinicki
pok. 330, tel. 239
mglinic