Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 112 610 tburczynski
prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski 184 424 pdluzew
prof. dr hab. inż. Michał Kleiber 259 425 mkleiber
prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek 147 423 jrojek
prof. dr hab. Janusz Szczepański 412 422 jszczepa
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski 328 410 kwisn
Profesorowie instytutu
dr hab. inż. Piotr Kowalczyk 257 421 pkowalcz
dr hab. inż. Eligiusz Postek 183 409 epostek
dr hab. Alexander Streltsov 144 418 astrel
Pracownicy naukowi i badawczo techniczni
dr hab. inż. Grzegorz Jurczak 144 418 gjurcz
dr inż. Marcin Maździarz 321 417 mmazdz
dr inż. Szymon Nosewicz 289 413 snosew
dr hab. inż. Agnieszka Pręgowska 412 422 aprego
Doktoranci
mgr inż. Mostafa Fathalian 183 412 mfath
mgr Parisa Hassanizadeh
mgr inż. Fatima Nisar 289 413 fnisar
mgr Marcin Podhajski
mgr Zofia Rudnicka 289 413 zrudnick
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Piotr Jarosik 420 414 pjarosik
Pracownicy emerytowani
dr hab. inż. Krzysztof Doliński 216 119 kdolin
prof. dr hab. inż. Stefan Jendo sjendo
prof. dr hab. inż. Mariusz Nieniewski mnieniew
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sosnowski wsosn