Doktoraty:

Lp Imię / imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres nadanego stopnia Promotor Recenzenci Rok
1 Tomasz Zawistowski Symulacja zjawisk dynamicznych w wysokociśnieniowej pompie hydraulicznej o zmiennej wydajności Mechanika prof. dr hab. inż. Michał Kleiber prof. dr hab. inż. Ryszard Buczkowski, ZUT Szczecin,
prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski, IMP Gdańsk,
2019
2 Paweł Jarzębski Zastosowanie algorytmów wielowątkowych i rozproszonych do zwiększenia efektywności Metody Elementów Skończonych Informatyka prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski dr hab. inż. Krzysztof Banaś,
prof. dr hab. inz. Roman Wyrzykowski,
2018
3 Szymon Nosewicz Discrete element modeling of powder metallurgy processes Inżynieria materiałowa dr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT prof. dr hab. Jacek Kaczmar, Politechnika Wrocławska,
prof. dr hab. Maciej Pietrzyk, AGH Kraków
2016
4 Norbert Tuśnio Numeryczna analiza wytrzymałości konstrukcji stalowych w warunkach pożaru Budownictwo prof. dr hab. inż. Sosnowski Włodzimierz dr hab. Mirosław Kosiorek,
dr hab. Krzysztof Wiśniewski
2010
5 Tomasz Bednarek Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgających z uwzględnieniem zmęczenia materiału Informatyka prof. Włodzimierz Sosnowski prof. Janusz Badur,
dr hab. Piotr Kowalczyk
2009
6 Krzysztof Piotr Mróz Propagacja szczeliny zmęczeniowej w bimateriale: model matematyczny i rozwiązanie numeryczne Mechanika dr hab. Krzysztof Doliński prof. Zenon Mróz,
prof. Andrzej Seweryn
2009
7 Bartosz Nowak Modelowanie dynamiki układu kość-implant. Badania numeryczne i eksperymentalne Mechanika dr hab. Mariusz Kaczmarek prof. Tomasz Łodygowski,
dr hab. Jerzy Rojek
2009
8 Marcin Bator Automatyczna detekcja zmian nowotworowych w obrazach mammograficznych z wykorzystaniem dopasowania wzorców i wybranych narzędzi sztucznej inteligencji Informatyka prof. Mariusz Nieniewski prof. Witold Kosiński,
prof. Juliusz Kulikowski
2008
9 Piotr Kotlarz Sieci neuronowe we wspomaganiu rozwiązywania problemów kryptologii Informatyka prof. Zbigniew Kotulski prof. Witold Kosiński,
dr hab. Franciszek Seredyński
2008
10 Przemysław Panasz Nieliniowe modele powłok z 6 stopniami swobody bazujące na dwustopniowych aproksymacjach Budownictwo dr hab. Krzysztof Wiśniewski prof. Jacek Chróścielewski,
dr hab. Marek Stanuszek
2008
11 Piotr Franciszek Sadłowski Parametryzacje rotacji i algorytmy rozwiązywania równań dynamiki z rotacyjnymi stopniami swobody dr hab. Krzysztof Wiśniewski prof. Jacek Chróścielewski,
dr hab. Czesław Bajer
2008
12 Krzysztof Paweł Kolanek Analiza i optymalizacja niezawodnościowa konstrukcji za pomocą adaptacyjnych metod symulacyjnych prof. Stefan Jendo dr hab. Krzysztof Doliński,
prof. Paweł Śniady
2007
13 Grzegorz Jurczak Anizotropia sprężysta kryształów. Analiza i modelowanie numeryczne metodą elementów skończonych. Mechanika dr hab. Paweł Dłużewski prof. Tomasz Łodygowski,
dr hab. Ryszard B. Pęcherski
2006
14 Artur Marczewski Optymalizacja procesów tłoczenia blach oparta na symulacji numerycznej i ścisłych metodach analizy wrażliwości doc. dr hab. Włodzimierz Sosnowski
2005