Tematyka aktualnie prowadzonych prac:

 • Rozwijanie metod komputerowych i ich zastosowania w termodynamice, mechanice ciała stałego i mechanice konstrukcji
 • Modelowanie i symulacja metodą elementów skończonych procesów formowania metali
 • Modelowanie materiałów kompozytowych - własności konstytutywne, modelowanie uszkodzeń i pękania kompozytów i warstwowych materiałów metaliczno-ceramicznych
 • Modelowanie procesów zmęczenia materiałów konstrukcyjnych
 • Modelowanie procesów technologicznych spiekania proszków
 • Biomechanika
  • modelowanie własności konstytutywnych tkanek
  • modelowanie wzrostu i adaptacyjnej przebudowy tkanek
  • oddziaływania mechaniczne tkanek z endoprotezami i wszczepami
 • Analiza wrażliwości i optymalizacja systemów nieliniowych
 • Optymalizacja wielokryterialna i niezawodnościowa
 • Atomistyczno-kontynualne modelowanie zdefektowanych struktur krystalicznych:
  • naprężenia rezydualne w zdefektowanych kryształach,
  • rekonstrukcja atomistycznych modeli dyslokacji w heterostrukturach niejednorodnych krystalograficznie i chemicznie,
  • statystyka/dynamika molekularna,
  • Kontynualne modelowanie interdyfuzji wywołanej gradientami naprężenia, składu chemicznego, i potencjału elektrycznego
  • Własności optoelektroniczne półprzewodników, piezoelektryczność, modelowanie zmian struktury pasmowej w niejednorodnych chemicznie półprzewodnikach,
  • Stałe sprężyste wyższego rzędu w metodzie elementów skończonych.

Słowa kluczowe:

 • mechanika nieliniowa, metoda elementów skończonych, hipersprężystość, anizotropia kryształów,biomechanika
 • konstrukcje niesprężyste, obciążenia cykliczne, procesy zmęczeniowe, uszkodzenia,biomechanika
 • modelowanie, analiza wrażliwości, optymalizacja, niezawodność, trwałość, bezpieczeństwo; dyslokacje, defekty rozciągliwe struktury krystalicznej, kropki kwantowe, studnie kwantowe, druty kwantowe, naprężenia rezydualne, statyka molekularna, dynamika molekularna, interdyfuzja, piezoelektryczność, struktura pasmowa