Doktoraty:

Lp Imię / imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres nadanego stopnia Promotor Recenzenci Rok
1 Chatterjee Paramita Mathematical analysis of a new model of bone pattern formation Inżynieria mechaniczna dr hab. Bogdan Kaźmierczak prof. dr hab. Ryszard Rudnicki,
prof. dr hab. Dariusz Wrzosek,
2020
2 Marek Bukowicki Dynamics of settling pairs of elastic particles at low Reynolds number regime Inżynieria materiałowa prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska dr hab. Krzysztof Mizerski, IG,
prof. dr hab. inż. Marek Morzyński, PP,
2019
3 Marek Kochańczyk Kinetics of biochemical systems analyzed by numerical simulations Informatyka prof. dr hab. Tomasz Lipniacki prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak,
prof. dr. hab. Jacek Waniewski,
2018
4 Marta Gruca Ruch regularnych układów wielu cząstek oddziałujących hydrodynamicznie w polu grawitacyjnym Mechanika prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. IG PAN,
dr hab. Jacek Pozorski, prof. IMP PAN,
2016
5 Andrzej Chmielowiec Wydajne metody generowania bezpiecznych parametrów algorytmów klucza publicznego Informatyka dr hab. Janusz Szczepański, prof. IPPT prof. dr hab. Jerzy A. Gawinecki (WAT),
prof. dr hab. Zbigniew Kotulski (PW)
2012
6 Anna Myłyk Dynamika układów wielocząstkowych opadających grawitacyjnie w lepkim płynie Mechanika dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, prof. IPPT PAN dr hab. Piotr Szymczak, Uniwersytet Warszawski,
dr hab. Zbigniew Walenta, IPPT PAN
2012
7 Marcin Kędzierski Zastosowanie metody multipolowej do analizy oddziaływań hydrodynamicznych w cylindrycznym mikrokanale Mechanika dr hab. Eligiusz Wajnryb dr hab. Anna Kucaba-Pietal,
dr hab. Piotr Szymczak
2011
8 Beata Hat-Plewińska Wpływ ilości kopii genu na dynamikę sieci regulatorowych w komórce Mechanika dr hab. Tomasz Lipniacki dr hab. Bogdan Kaźmierczak,
dr hab. Jacek Miekisz
2010
9 Sławomir Paweł Błoński Analiza przepływu turbulentnego w mikrokanale Mechanika prof. Tomasz A. Kowalewski prof. Piotr Doerffer,
dr hab. Zbigniew Walenta
2009
10 Krzysztof Dekajło Analiza stabilności przepływów termicznych w pochyłej geometrii Mechanika prof. Tomasz A. Kowalewski prof. Szymon Malinowski,
dr hab. Zbigniew Walenta
2009
11 Piotr Michał Korczyk Drobnoskalowa turbulencja w procesie mieszania chmury z otoczeniem - model laboratoryjny Mechanika prof. Tomasz Kowalewski prof. Stanisław Drobniak,
dr hab. Zbigniew Walenta
2008
12 Agnieszka Małgorzata Słowicka Badanie metodą dynamiki molekularnej powstawania wybranych nanostruktur w emulsjach Mechanika dr hab. Zbigniew Walenta dr hab. Anna Kucaba-Piętal,
dr hab. Eligiusz Wajnryb
2008
13 Małgorzata Zdanowicz Analiza matematyczna równań modelujących plazmę w silniku jonowym Mechanika prof. Zbigniew Peradzyński prof. Andrzej Palczewski,
dr hab. Kazimierz Piechór
2007