Tematyka aktualnie prowadzonych prac:

 • Niestabilność strugi cieczy, nanostrugi i nanowłókna, elektroprzędzenie biowłókien.
 • Matematyczne modele ekspresji genów, dynamika peptydów i łańcuchów DNA.
 • Teoria sprzężenia mechano-chemicznego w tkankach, propagacja fal nieliniowych w tkankach, procesów regulatorowych w komórce.
 • Zastosowanie teorii złożoności do analizy procesu przesyłania informacji w korze mózgowej.
 • Mikro-przepływy, procesy transportu w mikroskali, tworzenie się mikro emulsji, numeryczne modele procesów przepływowych w skali mikro i nano, dynamika molekularna, metoda cząstek dysypatywnych.
 • Oddziaływania hydrodynamiczne skończonej liczby cząstek w przybliżeniu Stokesa.
 • Symulacja procesów zachodzących w atmosferze ziemskiej, konwekcja termiczna, wpływ turbulencji i mikroskopowych oddziaływań hydrodynamicznych na procesy dyfuzji w chmurze, model eksperymentalny chmury.
 • Opis matematyczny nadciekłości ze szczególnym uwzględnieniem roli wirów kwantowych.
 • Efektywne współczynniki transportu, zastosowanie aproksymant Padé do opisu własności złożonych ośrodków.
 • Konwekcja swobodna z przemianą fazową, badania eksperymentalne i numeryczne procesu krzepnięcia, symulacje wzrostu kryształów i procesów odlewniczych.
 • Metody oceny wiarygodności symulacji numerycznych przepływów termicznych, wzorce eksperymentalne.
 • Przetwarzanie obrazów w mechanice płynów, szybkie obrazowanie wideo, jednoczesny pomiar pól prędkości i temperatur (PIV & T), tomografia pojemnościowa, nieinwazyjne badania napięcia powierzchniowego.

Słowa kluczowe:

 • Ekspresja genów, łańcuchy peptydowe, łańcuchy DNA, fale wapniowe w tkankach.
 • Ośrodki dyspersyjne, oddziaływania hydrodynamiczne, aproksymanty Padé.
 • Nanowłókna, mikroprzepływy, mikro i nano cząstki.
 • Dynamika Molekularna, Dynamika Cząstek Dysypatywnych.
 • Przemiany fazowe, konwekcja swobodna, metody eksperymentalne i numeryczne.
 • Równania reakcji-dyfuzji, chaos, nadciekły hel, przejścia fazowe, wiry kwantowe.
 • Anemometria i termometria obrazowa, stereo PIV, mikro PIV, ciekłe kryształy, analiza obrazów.
 • Przepływy atmosferyczne, turbulencja w chmurze.
 • Weryfikacja i uwiarygodnienie (walidacja) modeli numerycznych przepływów.