Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska 227 323 mekiel
prof. dr hab. Tomasz Lipniacki 409 325 tlipnia
Profesorowie instytutu
prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak 450 310 bkazmier
prof. dr hab. Michał Komorowski 449 324 mkomor
dr hab. Piotr Korczyk 413 312 pkor
prof. dr hab. inż. Paweł Paszek 161 311 ppaszek
dr hab. inż. Filippo Pierini 448 321 fpierini
Pracownicy naukowi i badawczo techniczni
dr Luis Cofas Vargas 423 328 fcofas@ippt.panpl
dr Maciej Czerkies 326 221 mczerkie
dr Joanna Jaruszewicz-Błońska 411 326 jjarusz
dr Marek Kochańczyk 161 311 mkochan
dr Zbigniew Korwek 326 221 zkorwek
dr inż. Alicja Kosik-Kozioł 330 320 akoziol
dr Paulina Koza 326 221 pkoza
dr inż. Zuzanna Krysiak 448 321 zkrysiak
dr inż. Barbara Kupikowska-Stobba 161 311 bstobba
dr inż. Paweł Nakielski 448 321 pnakiel
dr Adolfo Poma Bernaola 225 225 apoma
dr inż. Wiktor Prus 225 225 wprus
dr Juan Redondo Marin 318 226B jredondo
dr Syed Ahmed Shah 448 321 sshah
dr Agnieszka Słowicka 421 322 aslowick
dr Jarosław Walczak 468/251 309 jwalczak
dr Seyed Shahrooz Zargarian 330 320 shzargar
dr Piotr Zdybel 446 327 pzdybel
mgr inż. Krzysztof Zembrzycki 330 320 kzem
Doktoranci
Magdalena Bartolewska 422 227 mbartol
Aleksandra Gosk 468 309 agosk
lic. Frederic Grabowski 450 310 frederic.grabowski
mgr Mohammad Ali Haghighat Bayan 422 227 mbayan
mgr Paweł Nałęcz-Jawecki 450 310 panaj
mgr Gustavo Olivos Ramirez 318 226B golivos
mgr inż. Adithya Pallepati 411 326 apallepa
Niharika Purkait 318 226B npurkait
mgr Daniel Rybak 422 227 drybak
Małgorzata Wieteska 468 309 mwietesk
mgr Anna Zakrzewska 422 227 azakrzew
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Sławomir Białecki 423 328 sbialeck
dr inż. Sławomir Błoński 413 312 sblonski
mgr Paweł Kocieniewski 411 326 pkocien
mgr Tetuko Kurniawan 225 225 tkurniaw
dr Karolina Zakrzewska 468/251 309 kzakrzew
mgr Yasamin Ziai 330 320 yziai
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Tomasz Kowalewski tkowale
prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński 450 310 zperadz
dr hab. inż. Stanisław Tokarzewski 227 323 stokarz
dr hab. Zbigniew Walenta 446 327 zwalenta