Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant
1 Fale i oscylacje wapnia w komórce prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
pok. 310, tel. 450
bkazmier
mgr inż. Sławomir Białecki
specjalista
pok. 328, tel. 423
sbialeck
2 Modelowanie Kaskady MAPK oraz Integracja Szlaków NFkappaB/IRF/p53 prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
pok. 325, tel. 409
tlipnia
mgr Paweł Kocieniewski
starszy programista
pok. 326, tel. 411
pkocien

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Modelowanie zjawisk związanych z wewnątrzkomórkową gospodarką wapniową prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
pok. 310, tel. 450
bkazmier
2 Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
pok. 310, tel. 450
bkazmier
3 Analiza ścieżek regulatorowych aktywowanych w trakcie obrony immunologicznej komórek prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
pok. 310, tel. 450
bkazmier
4 Mikrohydrodynamika miękkiej materii prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
pok. 323, tel. 227
mekiel
5 Dynamics of flexible microfibers in fluids prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
pok. 323, tel. 227
mekiel
6 Teoretyczna i eksperymentalna analiza odpowiedzi komórek na uszkodzenie DNA – model systemu regulatorowego p53 prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
pok. 325, tel. 409
tlipnia