Kierownik:
dr hab. inż. Piotr Kowalczyk
tel.: +48 22 826 12 81 w. 257
pokój: 421
e-mail: pkowalcz
Sekretariat:
Zofia Grzechnik
tel.: +48 22 826 96 15; +48 22 826 12 81 w. 164
pokój: 426
e-mail: zgrzech
Zakład składa się z dwóch pracowni:
Metod Obliczeniowych Mechaniki Nieliniowej (prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek)
Metod Komputerowych Inżynierii Materiałowej (prof. dr hab. Paweł Dłużewski)
oraz dwóch zespołów:
Komputerowych Analiz Zaawansowanych Konstrukcji (prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski)
Inteligencji i Inżynierii Obliczeniowej (prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński)