Prof. Mariusz Nieniewski, PhD, DSc


Professor
2000-04-20Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.2008-09-25Bator Marcin  Automatyczna detekcja zmian nowotworowych w obrazach mammograficznych z wykorzystaniem dopasowania wzorców i wybranych narzędzi sztucznej inteligencji613
 
2.2005Ustymowicz Marek  Automatyczna detekcja i klasyfikacja skupisk mikrozwapnień w cyfrowych obrazach mammograficznych 
3.1994Kuriański Adam  Detekcja i śledzenie ruchu przy użyciu czasowo-przestrzennego modelowania obrazów za pomocą pól losowych 

Recent publications
1.Bojar K., Nieniewski M., Analysis of temporal variations of dynamic textures by means of the SGLDM with application to solar EIT images, Machine Graphics and Vision, ISSN: 1230-0535, Vol.17, No.3, pp.219-247, 2008
2.Bator M., Nieniewski M., Template matching by means of correlation coefficient for detecting cancerous masses in mammograms, Machine Graphics and Vision, ISSN: 1230-0535, Vol.16, pp.329-345, 2007
3.Bojar K., Nieniewski M., Modelling the spectrum of the Fourier transform of the texture in the solar EIT images, Machine Graphics and Vision, ISSN: 1230-0535, Vol.15, pp.285-295, 2006

List of recent monographs
1.
113
Nieniewski M., Segmentacja obrazów cyfrowych. Metody segmentacji wododziałowej, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, pp.1-184, 2005
List of chapters in recent monographs
1.
156
Bojar K., Nieniewski M., Information technologies in biomedicine, rozdział: Mathematical Morphology (MM) features for classification of cancerous masses in mammograms, Springer, Piętka E., Kawa J. (Eds.), pp.129-138, 2008
2.
228
Bator M., Nieniewski M., Ustymowicz M., Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych, rozdział: Doświadczenia z detekcją mikrozwapnień oraz mas nowotworowych w mammogramach, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT, Gdańsk, Kowalczuk Z., Wiszniewski B. (Eds.), pp.305-322, 2007
3.
142
Ustymowicz M., Nieniewski M., Computer vision and graphics, Computational imaging and vision, rozdział: Morphological method of microcalcification detecti, Springer, Wojciechowski K., Smolka B., Palus H., Kozera R.S., Skarbek W., Noakes L. (Eds.), 32, pp.921-928, 2006
4.
140
Nieniewski M., Computer Recognition Systems, rozdział: Watershed extraction of the exact shape of microcalcifications in mammograms, Springer, Kurzyński M., Puchała E., Woźniak M, Żołnierek A. (Eds.), pp.635-643, 2005

Conference papers
1.Nieniewski M., Detection and tracking of coronal mass ejections (CMEs) by means of the watershed segmentation and Hough transform, ICSIE'08, World Congress on Engineering, International Conference of Signal and Image Engineering, 2008-07-02/07-04, London (GB), Vol.I, pp.622-628, 2008
2.Bojar K., Nieniewski M., New features for classification of cancerous masses in mammograms based on morphological dilation, VIE 2008, 5th International Conference on Visual Information Engineering, 2008-07-29/08-01, Xi'an (CN), pp.111-116, 2008