Partner: Gabriel Rokicki

Warsaw University of Technology (PL)

Recent publications
1.Rokicki G., Kowalczyk T., Kaczorowski M., Sześcioczłonowe węglany cykliczne jako modyfikatory żywic epoksydowych, POLIMERY, ISSN: 0032-2725, DOI: 10.14314/polimery.2018.2.2, Vol.63, No.2, pp.90-101, 2018
Abstract:

Przedstawiono metodę modyfikacji żywic epoksydowych biscyklicznymi węglanami sześcioczłonowymi. Wykazano, że katalizowana kwasami Lewisa reakcja oksiranów z sześcioczłonowymi węglanami cyklicznymi przebiega głównie z wytworzeniem spiroortowęglanu pięcio-sześcioczłonowego. W jej wyniku powstają poli(etero-węglany), polietery i pięcioczłonowe węglany cykliczne. W niskiej temperaturze reakcja może ulec zahamowaniu na etapie spiroortowęglanu. Wykazano, że żywice epoksydowe zmodyfikowane dodatkiem 10 % mas. oligomeru uretanowego, zakończonego sześcioczłonowymi cyklicznymi węglanami lub biscyklicznym węglanem zawierającym resztę glikolu tri(oksyetylenowego), charakteryzują się udarnością o 66–83 % większą niż żywica niemodyfikowana, przy zachowanym poziomie wartości pozostałych cech wytrzymałościowych.

Keywords:

biscykliczne węglany sześcioczłonowe, modyfikacja żywicy epoksydowej, cykliczny węglan jako aktywny rozcieńczalnik, kationowa kopolimeryzacja oksiranów z sześcioczłonowymi cyklicznymi węglanami, polimeryzacja z otwarciem pierścienia

Affiliations:
Rokicki G.-Warsaw University of Technology (PL)
Kowalczyk T.-IPPT PAN
Kaczorowski M.-Warsaw University of Technology (PL)