Tematyka aktualnie prowadzonych prac:

 • Identyfikacja obciążeń (także udarowych, w czasie rzeczywistym);
 • Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji oraz aktywne tłumienie drgań;
 • Adaptacyjna absorpcja impaktu;
 • Adaptacyjna wibroakustyka w tłumieniu hałasu;
 • Zjawiska dynamiczne w układzie pojazd szynowy-tor:
  • drgania wywołane przez pojazdy szynowe, zjawiska w torach szybkich kolei, modele torów,
  • analiza kontaktowa przy dynamicznym oddziaływaniu koło-szyna,
  • emisja i tłumienie drgań,
  • półpasywne tłumienie drgań przęseł pod obciążeniem ruchomym (dotyczy np. wzmacniania dynamicznego konstrukcji przęseł mostów nie przystosowanych do dużych prędkości i obciążeń),
  • badania eksperymentalne zjawisk związanych z tarciem, drgania samowzbudne przy roczeniu, zużycie.
 • Zjawiska dynamiczne w układach mechanicznych i konstrukcjach:
  • drgania konstrukcji pod obciążeniem ruchomym,
  • modelowanie dynamiczne układów wirujących maszyn energetycznych i analiza ich drgań sprzężonych imperfekcjami wykonawczymi i eksploatacyjnymi,
  • modelowanie i analiza dynamiczna układów napędu maszyn i pojazdów.
 • Diagnostyka dynamiczna
  • diagnostyka uszkodzeń elementów turbin (zastosowania: turbiny energetyczne, silniki lotnicze),
  • diagnostyka elementów konstrukcji poddanych obciążeniom dynamicznym.
 • Analiza stateczności konstrukcji poddanych obciążeniom niekonserwatywnym;
 • Zjawiska dynamiczne przy opływach;
 • Roboty mobilne;
 • Komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego.
 • Diagramowa reprezentacja wiedzy i wnioskowanie.

Słowa kluczowe:

 • konstrukcje inteligentne,
 • stateczność ruchu, struktury periodyczne, tarcie, dynamika konstrukcji, stateczność konstrukcji, układy niekonserwatywne, badania zderzeń pojazdów.
 • aeroelastyczność, flutter, aerodynamika niestacjonarna, nieliniowości.
 • roboty ruchome, tworzenie map, nawigacja, planowanie trasy, sieci neuronowe, gramatyki grafów, projektowanie oparte na wiedzy.