Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Czesław Bajer 265 435 cbajer
prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc 355 430 holnicki
Profesorowie instytutu
dr hab. inż. Bartłomiej Błachowski 192 419 bblach
dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz 427 435 bdynie
dr hab. inż. Łukasz Jankowski 428 432 ljank
prof. dr hab. inż. Mirosław Meissner 317 434 mmeissn
prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc 319 436 tszolc
dr hab. inż. Tomasz Zieliński 241 442 tzielins
Pracownicy naukowi i badawczo techniczni
dr hab. inż. Janusz Będkowski 429 438 jbedkows
dr inż. Rami Faraj 432 440 rfaraj
dr inż. Cezary Graczykowski 313 434 cgraczyk
dr hab. Dominik Pisarski 168 411 dpisar
dr inż. Błażej Popławski 168 411 bpop
dr Tomasz Szmidt 267 437 tszmidt
dr hab. inż. Maciej Zawidzki 221 439 mzawidzk
dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski 345 441 aziolk
Doktoranci
mgr Dominik Bogucki
mgr inż. Paweł Hańczur phanczur
mgr inż. Aleksandra Jedlińska 168 411 ajedlins
mgr Maksymilian Kulicki
Michał Niedzielczyk 241 442 mniedz
mgr Maciej Pióro 168 411 mpioro
mgr Julia Puczyńska
mgr inż. Elżbieta Zawidzka 221 439 ezawidzk
mgr inż. Dai Zhao 267 437 dzhao
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Paula Broniszewska-Wojdat 153 429 pbronisz
Jan Całka 343 jcalka
mgr inż. Kamil Opiela 241 442 kopiela
dr Anita Orłowska-Gałęzia 432 440 aorlow
mgr inż. Mariusz Ostrowski 153 429 mostr
dr inż. Piotr Pawłowski 197 444 ppawl
dr inż. Andrzej Świercz 103 431 aswiercz
dr inż. Rafał Wiszowaty 168 411 rwisz
dr hab. inż. Zbigniew Wołejsza 197 444 zwolej
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. inż. Adam Borkowski 313 434 abork
dr hab. inż. Janusz Grzędziński 345 441 jgrzedz