Doktoraty:

Lp Imię / imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres nadanego stopnia Promotor Recenzenci Rok
1 Faraj Rami Development of self-adaptive systems for mitigation of response under dynamic excitation Inżynieria mechaniczna prof. dr hab. Jan Holnicki-Szulc dr hab. Igor Maciejewski,
prof. dr hab. Przemysław Perlikowski,
2020
2 Rafał Wiszowaty Projektowanie i badanie adaptacyjnych pneumatycznych absorberów energii uderzenia Mechanika prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, IMP PAN, Gdańsk,
prof. dr hab. inż. Andrzej Styczek, PW
2016
3 Grzegorz Knor Identyfikacja, modelowanie i sterowanie polami temperatury w konstrukcjach betonowych Mechanika prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. dr hab. Krzysztof Dems, Politechnika Łódzka,
prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, Politechnika Łódzka
2015
4 Grzegorz Suwała Nieparametryczna metoda identyfikacji zmian masy i sztywności konstrukcji Mechanika dr hab. inż. Łukasz Jankowski dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, AGH w Krakowie,
dr hab. inż. Magdalena Rucka, Politechnika Gdańska
2015
5 Łukasz Nowak Adaptive Feedback Control System for Reduction of Vibroacoustic Emission Elektronika dr hab. inż. Mirosław Meissner, prof. IPPT PAN prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki, Politechnika Wrocławska,
dr hab. inż. Jerzy Wiciak, prof. AGH
2014
6 Arkadiusz Mróz Adaptacyjna absorpcja obciążeń od ekstremalnych podmuchów wiatru w turbinach wiatrowych Mechanika dr hab. inż. Janusz Grzędziński, IPPT PAN prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, IMP PAN,
dr hab. inż. Tomasz Szolc, prof. IPPT PAN
2013
7 Agnieszka Pręgowska Półaktywne sterowanie układami mechanicznymi drgającymi skrętnie Mechanika dr hab. Tomasz Szolc, prof. IPPT prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski,
prof. dr hab. inż. Roman Bogacz
2013
8 Cezary Graczykowski Inflatable Structures for Adaptive Impact Absorption Mechanika prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc dr hab. Janusz Piechna, prof. PW,
dr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT PAN
2012
9 Dominik Pisarski Semi-Active Control System for Trajectory Optimization of a Moving Load on an Elastic Continuum Mechanika prof. dr hab. inż. Czesław Bajer prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc,
dr hab. inż. Andrzej Myśliński
2012
10 Marek Kokot Damage identification in electrical network for structural health monitoring Budowa i eksploatacja maszyn prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. dr hab. Adam Borkowski,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
2011
11 Piotr Pawłowski Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych: identyfikacja udaru, sterowanie absorberów, dyssypacja energii Budowa i eksploatacja maszyn prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. Tadeusz Uhl,
dr hab. Tomasz Szolc
2011
12 Krzysztof Dariusz Sekuła Real-time dynamic load identification Budowa i eksploatacja maszyn prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc dr hab. Wiesław Grzesikiewicz, prof. PW,
prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski
2011
13 Bartłomiej Dyniewicz Dynamiczne właściwości układu hybrydowego poddanego ruchomym źródłom zaburzeń Mechanika dr hab. Czesław Bajer dr hab. Jan Ligęza,
prof. Paweł Śniady
2009
14 Stefan Jan Kotowski Analiza algorytmów genetycznych jako układów dynamicznych Informatyka prof. Witold Kosiński prof. Robert Schaefer,
dr hab. Janusz Szczepański
2009
15 Marcin Wikło Projektowanie ustrojów adaptacyjnych poddawanych obciążeniom udarowym Budowa i eksploatacja maszyn prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. Tomasz Łodygowski,
prof. Włodzimierz Sosnowski
2009
16 Piotr Gut Optymalizacja metody nakładania obrazów binarnych, mało wrażliwej na błędy w danych Informatyka prof. Witold Kosiński prof. Mariusz Nieniewski,
dr hab. Artur Przelaskowski
2008
17 Ireneusz Hallmann Lokalizacja robota mobilnego względem automatycznie wybieranych obiektów Informatyka prof. Adam Borkowski dr hab. Andrzej Kasiński,
prof. Mariusz Nieniewski
2008
18 Grzegorz Mieczysław Mikułowski Adaptive impact absorbers based on magnetorheological fluids Budowa i eksploatacja maszyn prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. Bogdan Sapiński,
dr hab. Tomasz Szolc
2008
19 Andrzej Świercz Identyfikacja defektów w konstrukcjach prętowych na podstawie metody dystorsji wirtualnych w domenie częstości Budowa i eksploatacja maszyn prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc dr hab. Czesław Bajer,
prof. Wiesław Ostachowicz
2008
20 Robert Konowrocki Oddziaływanie koła z drogą z uwzględnieniem poślizgów bocznych Budowa i eksploatacja maszyn dr hab. Czesław Bajer prof. Andrzej Chudzikiewicz,
dr hab. Tomasz Szolc
2007
21 Anita Magdalena Orłowska Delaminacja wiotkich ustrojów sprężystych-modelowanie, identyfikacja, sterowanie prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. Wiesław Ostachowicz,
prof. Włodzimierz Sosnowski
2007
22 Anna Paszyńska Projektowanie wspomagane komputerowo a problemy zbieżności algorytmów genetycznych Informatyka dr hab. Ewa Grabska prof. Witold Kosiński,
prof. Robert Schaefer
2007
23 Dorota Cendrowska Konstrukcja klasyfikatora obiektów z wykorzystaniem algorytmu badania rozdzielności liniowej dwóch zbiorów Informatyka prof. dr hab. Witold Kosiński dr hab. Krzysztof Diks,
dr hab. Zbigniew Kotulski
2006
24 Michał Gnatowski Wykorzystanie systemów wieloagentowych we współdziałaniu robotów mobilnych prof. dr hab. Adam Borkowski dr hab. Krzysztof Cetnarowicz,
dr hab. Włodzimierz Sosnowski
2006
25 Piotr Traczykowski Wykorzystanie statyki molekularnej do modelowania procesów deformacji kryształów półprzewodnikowych doc. dr hab. Paweł Dłużewski prof. Stanisław Krukowski,
dr hab. Włodzimierz Sosnowski
2006
26 Bartłomiej Dominik Błachowski Optymalne sterowanie drganiami masztów z odciągami prof. dr hab. Witold Gutkowski
2005
27 Paweł Maria Hołobut Optymalne sterowanie w pozycjonowaniu wieloczłonowych urządzeń z napędem hydraulicznym prof. dr hab. Witold Gutkowski
2005