Strona domowa Zakładu
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
tel.: +48 22 826 12 81 w. 338
pokój: 135
e-mail: sstupkie
Sekretariat:
Agnieszka Sokalska
tel.: +48 22826 98 34; +48 22 826 12 81 w. 255
pokój: 133
e-mail: agnieszka.sokalska
Zakład składa się z trzech pracowni:
Mikromechaniki Materiałów (prof. dr hab. Henryk Petryk)
Warstwy Wierzchniej (dr hab. Stanisław Kucharski, prof. instytutu)
Zaawansowanych Materiałów Kompozytowych (prof. dr hab. inż. Michał Basista)
jednego zespołu:
Modelowania Materiałów (prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz)
oraz dwóch laboratoriów:
Termoplastyczności (dr inż. Michał Maj)
Mikro- i Nanomechaniki (prof. dr hab. inż. Henryk Petryk)