Doktoraty:

Lp Imię / imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres nadanego stopnia Promotor Recenzenci Rok
1 Michał Majewski Reprezentacja cech morfologicznych mikrostruktury w mikromechanicznych modelach materiałów kompozytowych Mechanika dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska dr hab. inż. Piotr Fedeliński, PŚl.,
prof. dr hab. Dariusz Łydżba, PWr.,
2019
2 Zuzanna Poniżnik Modelling of effective properties and fracture of metal-ceramic interpenetrating phase composites Mechanika dr hab. Michał Basista, prof. IPPT PAN dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski,
prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn,
2018
3 Karol Frydrych Modelowanie ewolucji mikrostruktury metali o wysokiej wytrzymałości właściwej w procesach intensywnej deformacji plastycznej Mechanika dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska dr hab. Łukasz Madej, prof ndzw. AGH,
prof. dr hab. Błażej Skoczeń, PKr.,
2017
4 Marcin Nowak Analiza deformacji i zniszczenia struktur komórkowych w zastosowaniu do symulacji procesu infiltracji pianki korundowej ciekłym metalem Mechanika dr hab. Zdzisław Nowak prof. dr hab. Mariusz Kaczmarek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
dr hab. Piotr Fedeliński, prof. Politechniki Śląskiej
2015
5 Teresa Frąś Modélisation de la surface d'écoulement des matériaux incluant l'anisotropie initiale et l'effet différentiel des contraintes, approche expérimentale et numérique Mechanika prof. M. Alexis Rusinek (Ecole Nationale d'Ingenieurs de Metz), prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski (IPPT PAN) prof. Nadia Bahlouli (ICube, Université de Strasbourg),
prof. Patricia Verleysen (DMSE, Université de Gand)
2013
6 Olga Wysocka-Fotek Szacownie wielkości i położenia defektów podpowierzchniowych za pomocą impulsowej termografii podczerwieni Inżynieria materiałowa prof. dr hab. Wiera Oliferuk prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski,
prof. dr hab. inż. Piotr Furmański
2012
7 Neonila Levintant-Zayonts Wpływ implantacji jonowej na własności materiałów z pamiecią kształtu typu NiTi Budowa i eksploatacja maszyn dr hab. inż. Stanisław Kucharski prof. dr hab. inż. Lech Dietrich,
dr hab. Jerzy Żuk
2011
8 Michał Kursa Modelowanie deformacji plastycznych w kryształach metali metodą przyrostowej minimalizacji energii Mechanika prof. dr hab. Henryk Petryk prof. dr hab. Paweł Dłużewski,
prof. dr hab. Tomasz Łodygowski
2010
9 Jakub Lengiewicz Analiza wrażliwości dla zagadnień kontaktowych z tarciem Mechanika dr hab. Stanisław Stupkiewicz prof. Krzysztof Dems,
dr hab. Piotr Kowalczyk
2009
10 Przemysław Sadowski Modelowanie przepływu ciepła przez powierzchnię kontaktu ciał chropowatych w procesach przeróbki plastycznej Mechanika dr hab. Stanisław Stupkiewicz prof. Piotr Furmański,
dr hab. Stanisław Kucharski
2009
11 Witold Węglewski Modelowanie zniszczenia betonu wywołanego korozją siarczanową Mechanika dr hab. Michał Basista dr hab. Dariusz Gawin,
dr hab. Jerzy Pamin
2009
12 Michał Maj Wpływ kierunku wstępnego odkształcenia na proces magazynowania energii w polikryształach Inżynieria materiałowa dr hab. Wiera Oliferuk dr hab. inż. Marek Szczerba, AGH Kraków,
dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
2007