Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. Jerzy Litniewski 238 523 jlitn
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki 315 510 anowicki
Profesorowie instytutu
prof. dr hab. Barbara Gambin 414 509 bgambin
dr hab. inż. Tamara Kujawska 178 519 tkujaw
Pracownicy naukowi i badawczo techniczni
dr inż. Michał Byra 173 511 mbyra
dr inż. Piotr Karwat 314 522 pkarwat
dr Ziemowit Klimonda 314 522 zklim
dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska 486 518 hpiotrzk
dr hab. inż. Jurij Tasinkiewicz 285 521 yurijtas
dr Norbert Żołek 253 512 nzolek
Doktoranci
mgr inż. Anna Pawłowska 486 518 apawlow
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
dr hab. Katarzyna Dobruch-Sobczak 486 518 ksobczak
dr Eleonora Kruglenko 414 509 ekrug
dr inż. Ihor Trots 285 521 igortr
Ryszard Tymkiewicz 172 520 rtym