Habilitacje:

Lp Imię / imiona Nazwisko Data nadania stopnia Tytuł pracy Dyscyplina Recenzenci
1 Yuriy Tasinkevych 2014-01-30 Electrostatic methods in analysis of acoustic beam-forming structures Elektronika prof. Waldemar Soluch - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, dr hab. Jerzy Wiciak - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, prof. Tadeusz Pustelny - Politechnika Śląska w Gliwicach
2 Mikołaj Aleksiejuk 2009-11-26 Wytwarzanie i propagacja fal akustycznych o wysokich częstotliwościach w nanowarstwach metalicznych. Elektronika Prof. Jan Ebert, Prof. Leszek Golonka, Prof. Antoni Śliwiński, Prof. Tadeusz Pustelny
3 Barbara Gambin 2008-01-31 Wpływ mikrostruktury na własności kompozytów sprężystych, piezoelektrycznych i termosprężystych. Mechanika Prof. Witold Kosiński, Prof. Bogdan T. Maruszewski, Dr hab. Gennadij Miszuris, Prof. Gwidon Szefer
4 Tomasz Lekszycki 2008-10-30 Wybrane zagadnienia modelowania w biomechanice kości Mechanika Prof. Romuald Będziński, Prof. Krzysztof Kędzior, Dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Prof. Gwidon Szefer
5 Tamara Kujawska 2007-12-14 Badania nieliniowych własności ośrodków biologicznych za pomocą fal ultradźwiękowych Elektronika Prof. Julian Deputat, Prof. Eugeniusz Kozaczka, Prof. Krzysztof Zaremba, Prof. Marian Zientalski
6 Jerzy Litniewski 2007-04-19 Wykorzystanie fal ultradźwiekowych do oceny zmian struktury gąbczastej Elektronika Prof. Tadeusz Pałko, Prof. Aleksander Opilski, Prof. Julian Deputat, Dr hab. Mariusz Kaczmarek