prof. dr hab. inż. Julian Deputat


Doktorat
1965Tłumienie ultradźwięków i zjawisko fotomechaniczne w kryształach NaCl 
promotor -- prof. dr hab. inż. Stefan Ziemba, IPPT PAN
100 
Habilitacja
1989Własności i wykorzystanie zjawiska elektroakustycznego do pomiarów naprężeń własnych 
Profesura
1993Nadanie tytułu naukowego profesora
Promotor prac doktorskich
1.1991Mackiewicz Sławomir  Teoria i technika pomiarów współczynnika tłumienia fal ultradźwiękowych z uwzględnieniem zjawiska dyfrakcji 

Ostatnie publikacje
1.Kowalewski Z.L., Deputat J., Metody doświadczalne identyfikacji wad materiałowych na podstawie analizy parametrów mechaniki pękania, Dozór Techniczny, ISSN: 0209-1763, Vol.2, pp.26-31, 2006
2.Mackiewicz S., Kowalewski Z.L., Szelążek J., Deputat J., Badania mechaniczne i ultradźwiękowe stanu uszkodzenia materiałów wskutek procesu pełzania, PRZEGLĄD MECHANICZNY, ISSN: 0033-2259, Vol.LXIV, No.7-8, pp.15-24, 2005
3.Kowalewski Z.L., Deputat J., Identyfikacja wad materiałowych w ujęciu mechaniki pękania – podstawy teoretyczne, Dozór Techniczny, ISSN: 0209-1763, pp.105/128-109/134, 2005
4.Deputat J., Wykorzystanie zjawiska elasto-akustycznego do pomiaru naprężeń, JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, ISSN: 1429-2955, Vol.26, No.2, pp.263-278, 1988

Streszczenie:


The influence of stress on ultrasonic velocity in steel is investigated and the methods based on this effect are used for residual stress measurements in steel mill products, machine parts, and construction members. We present the detailed description of ultrasonic measurements of residual stress in railway rails, the measuring equipment and comparison of the destructive test results with ultrasonic data.

Afiliacje autorów:

Deputat J.-IPPT PAN
5.Deputat J., Własności i wykorzystanie zjawiska elastoakustycznego do pomiarów naprężeń własnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-160, 1987
6.Deputat J., Szerokość obwiedni ech reflektorów wzorcowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.45, pp.1-34, 1980
7.Deputat J., Kuśmider B., Technika ultradźwiękowych pomiarów naprężeń w śrubach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.43, pp.1-25, 1979
8.Deputat J., Fenowa siła oporu ruchu dyslokacji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-70, 1975
9.Deputat J., Mazurek J., Pawłowski Z., Ultradźwiękowe badania wlewków mosiężnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.6, pp.1-24, 1970
10.Deputat J., Mazurek J., Pawłowski Z., Ultradźwiękowa metoda oceny wad w grubych złączach spawanych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.22, pp.1-36, 1970

Lista ostatnich monografii
1.
109
Deputat J., Mackiewicz S., Szelążek J., Problemy i techniki nieniszczących badań materiałów: wybrane wykłady, Biuro Gamma (Warszawa), pp.1-208, 2007
Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1.
20
Nowicki A., Etienne J., Deputat J., Gubrynowicz R., Motylewski J., Ranachowski Z., Akustyka polska-wczoraj i dziś, rozdział: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, pp.216-245, 2010

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
268662
1988-11-04
-
-
Borkowski A., Deputat J., Mizerski K.
Metoda pomiaru naprężeń residualnych w badanym materiale pod obciążeniem
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
4,926,692
-
1990-05-22
259038
1986-04-18
-
1988-02-04
Brokowski A., Deputat J., Mizerski K.
Sposób pomiaru naprężeń własnych w materiale badanego przedmiotu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
152940
-
1991-08-30
235656
1982-03-26
-
1983-10-10
Brokowski A., Deputat J., Mizerski K., Stańczyk W.
Sposób oraz przyrząd do ultradźwiękowych pomiarów naprężeń materiału badanych przedmiotów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
138042
-
1987-04-30
231234
1981-05-19
-
1982-12-06
Deputat J.
Sposób oceny jakości połączeń wciskowych i skurczowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
133316
-
1986-09-30
182535
1975-08-04
-
1977-02-14
Deputat J., Brokowski A.
Refraktometr ultradźwiękowy
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
107747
-
1980-08-30
182534
1975-08-04
-
1977-02-14
Deputat J., Brokowski A.
Refraktometr ultradźwiękowy
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
107631
-
1980-11-29
165899
1973-10-16
-
1975-05-02
Deputat J., Pęski Z.
Sposób wytwarzania akustycznych fal powierzchniowych, zwłaszcza do badań nieniszczących
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
89467
-
1977-05-16