Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur

Zespół Badawczy "Akustoelektronika"

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wewn.
Balcerzak Andrzej dr inż. specjalista badawczo-techniczny 530 223
Kiełczyński Piotr prof. dr hab. inż. profesor instytutu 531 416
Wieja Krzysztof mgr inż. programista 530 165/223