Zakład Mechaniki Doświadczalnej

Pracownia Termomechaniki Stosowanej

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Dietrich Lech prof. dr hab. inż. emeryt 035 262
Kukla Dominik dr inż. specjalista badawczo-techniczny 035 262/286
Myczka Artur inż. starszy laborant -110 340
Pieczyska Elżbieta prof. dr hab. inż. profesor 039 369
Staszczak Maria dr inż. specjalista badawczo-techniczny 040 366