inż. Mirosław Wyszkowski

Zakład Mechaniki Doświadczalnej (ZMD)
Pracownia Wytrzymałości Materiałów (PWM)
Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji
stanowisko: główny specjalista
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 286
pokój: -107
e-mail: mwyszkow

Ostatnie publikacje
1.Kopeć M., Kukla D., Wyszkowski M., Kowalewski Z.L., High temperature fatigue testing of turbine blades, FATIGUE OF AIRCRAFT STRUCTURES, ISSN: 2300-7591, DOI: 10.2478/fas-2023-0002, Vol.15, pp.22-27, 2024

Streszczenie:

This paper evaluates the efficacy of a patented grip for high-temperature fatigue testing by establishing the S-N curve for full-scale nickel-based turbine blades under simulated environmental conditions. Initially, a bending test assessed the stress-displacement characteristics of the component. This was followed by a series of fatigue tests at 950°C, using cyclic bending with force amplitudes from 5.2 kN to 6.6 kN and a constant frequency of 10 Hz. The setup, integrating the grip into a standard testing machine,
proved effective for high-temperature tests and successfully determined the service life of full-scale components.

Słowa kluczowe:

fatigue,high temperature,turbine blade,full-scale fatigue test

Afiliacje autorów:

Kopeć M.-IPPT PAN
Kukla D.-IPPT PAN
Wyszkowski M.-IPPT PAN
Kowalewski Z.L.-IPPT PAN
40p.
2.Rutecka A., Kursa M., Pietrzak K., Kowalczyk-Gajewska K., Makowska K., Wyszkowski M., Damage evolution in AA2124/SiC metal matrix composites under tension with consecutive unloadings, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, ISSN: 1644-9665, DOI: 10.1007/s43452-020-00134-x, Vol.20, No.4, pp.135-1-18, 2020

Streszczenie:

Nonlinear properties of metal matrix composites (MMCs) are studied. The research combines results of loading-unloading tensile tests, microstructural observations and numerical predictions by means of micromechanical mean-field models. AA2124/SiC metal matrix composites with SiC particles, produced by the Aerospace Metal Composites Ltd. (AMC) are investigated. The aluminum matrix is reinforced with 17% and 25% of SiC particles. The best conditions to evaluate the current elastic stiffness modulus have been assessed. Tensile tests were carried out with consecutive unloading loops to obtain actual tensile modulus and study degradation of elastic properties of the composites. The microstructure examination by scanning electron microscopy (SEM) showed a variety of phenomena occurring during composite deformation and possible sources of elastic stiffness reduction and damage evolution have been indicated. Two micromechanical approaches, the incremental Mori–Tanaka (MT) and self-consistent (SC) schemes, are applied to estimate effective properties of the composites. The standard formulations are extended to take into account elasto-plasticity and damage development in the metal phase. The method of direct linearization performed for the tangent or secant stiffness moduli is formulated. Predictions of both approaches are compared with experimental results of tensile tests in the elastic–plastic regime. The question is addressed how to perform the micromechanical modelling if the actual stress–strain curve of metal matrix is unknown.

Słowa kluczowe:

metal matrix composites, tension with unloadings, damage, microstructure, non-linear effective properties

Afiliacje autorów:

Rutecka A.-other affiliation
Kursa M.-IPPT PAN
Pietrzak K.-other affiliation
Kowalczyk-Gajewska K.-IPPT PAN
Makowska K.-Motor Transport Institute (PL)
Wyszkowski M.-IPPT PAN
140p.
3.Kukla D., Wyszkowski M., Ocena twardości warstw hartowanych indukcyjnie na podstawie analizy sygnału prądów wirowych, INŻYNIERIA POWIERZCHNI, ISSN: 1426-1723, DOI: 10.5604/01.3001.0013.9724, Vol.24, No.4, pp.3-9, 2020

Streszczenie:

Praca dotyczy oceny możliwości identyfikacji zmian twardości warstw nawęglanych i hartowanych indukcyjnie z wykorzystaniem metody prądów wirowych. Badania przeprowadzono na trzech zestawach próbek ze stali AMS 6414 o różnej grubości warstwy, poddanych hartowaniu indukcyjnemu oraz odpuszczaniu w szerokim zakresie temperatury, w celu uzyskania różnic w twardości warstwy dla każdego zestawu. Próbki każdego zestawu, z warstwami o twardości w zakresie 760-920 HV, poddano badaniom z zastosowaniem prądów wirowych, polegających na ocenie zmian kąta fazowego uzyskanego w efekcie oddalenia (lift - off). Przeprowadzono także standardowe pomiary twardości na powierzchniach warstw hartowanych oraz wykonano profile mikrotwardości na przekrojach próbek. Wyniki pomiarów twardości poddano analizie porównawczej z wynikami badań nieniszczących i na tej podstawie stwierdzono możliwość identyfikacji zmian twardości warstw.

Słowa kluczowe:

nawęglanie i hartowanie indukcyjne, prądy wirowe, nieniszcząca ocena zmian twardości

Afiliacje autorów:

Kukla D.-IPPT PAN
Wyszkowski M.-IPPT PAN

Prace konferencyjne
1.Grzywna P., Kukla D., Kowalewski Z.L., Kopeć M., Wyszkowski M., Zastosowanie elektronicznej interferometrii plamkowej do lokalizacji uszkodzeń zmęczeniowych, XXIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, Zakopane (PL), pp.171-188, 2017
2.Kukla D., Zagórski A., Miś R., Wyszkowski M., Badania diagnostyczne rur wymienników ciepła z zastosowaniem technik nieniszczących, XXIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, Zakopane (PL), pp.1-18, 2017

Abstrakty konferencyjne
1.Kopeć M., Kukla D., Wyszkowski M., Kowalewski Z.L., High-temperature fatigue testing of turbine blades, FAS, 17th CONFERENCE FATIGUE OF AIRCRAFT STRUCTURES, 2024-01-11/01-12, Warszawa (PL), pp.1-1, 2024
2.Kopeć M., Kukla D., Wyszkowski M., Kowalewski Z.L., High-temperature fatigue testing of turbine blades, FAS, 17th CONFERENCE FATIGUE OF AIRCRAFT STRUCTURES, 2024-01-11/01-12, Warszawa (PL), pp.1-1, 2024
3.Grzywna P., Kukla D., Kowalewski Z.L., Kopeć M., Wyszkowski M., Assessment of fatigue damage development using the espi system, 27EMS, Experimental Mechanics of Solids - 27th Symposium, 2016-10-19/10-22, Jachranka (PL), pp.27, 2016

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
439940
2021-12-21
-
-
Kopeć M., Wyszkowski M., Kowalewski Z. L.
Przyrząd samocentrujący do wysokotemperaturowaych badań zmęczeniowych oraz sposób badania zmęczeniowego próbki
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
437493
2021-04-07
BUP 41/2022
2022-10-10
Kopeć M., Wyszkowski M., Chojnacki A., Brodecki A., Kowalewski Z. L., Kukla D.
Przyrząd do badania próbek rurkowych w złożonym stanie naprężenia
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
437121
2021-02-25
BUP 35/2022
2022-08-29
Kowalewski Z.L., Kukla D., Wyszkowski M., Brodecki A., Kopeć M.
Stanowisko mocowane w uchwytach maszyny wytrzymałościowej do badania wytrzymałości połączenia śrubowego pomiędzy implantem a kością oraz sposób montażu implantu połączonego śrubowo z kością w tym stanowisku
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
437074
2021-02-22
BUP 35/2022
2022-08-29
Kowalewski Z.L., Kukla D., Wyszkowski M., Brodecki A., Kopeć M.
Stanowisko do badania wytrzymałości łopatek turbin w warunkach wysokotemperaturowych obciążeń cyklicznych oraz złożonym stanie naprężenia oraz sposób montowania łopatek turbin w tym stanowisku
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
242030
WUP 02/2023
2023-01-09437073
2021-02-22
BUP 35/2022
2022-08-29
Kowalewski Z.L., Kukla D., Wyszkowski M., Brodecki A., Kopeć M.
Uchwyt maszyny wytrzymałościowej do prób pełzania oraz sposób mocowania próbek z materiałów o wysokiej wytrzymałości w uchwycie maszyny wytrzymałościowej do prób pełzania
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-