dr hab. Maria Marks


Habilitacja
2005-05-25O kompozytach uzbrojonych dwiema rodzinami włókien 
Ostatnie publikacje
1.Marks M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Glinicki M.A., Olek J., Marks M., Assessment of Scaling Durability of Concrete with CFBC Ash by Automatic Classification Rules, JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, ISSN: 0899-1561, DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000464, Vol.24, No.7, pp.860-867, 2012

Streszczenie:

The objective of this investigation was to develop rules for automatic assessment of concrete quality by using selected artificial intelligence methods based on machine learning. The range of tested materials included concrete containing nonstandard waste material—the solid residue from coal combustion in circulating fluidized bed combustion boilers (CFBC ash) used as an additive. Performed experimental tests on the surface scaling resistance provided data for learning and verification of rules discovered by machine learning techniques. It has been found that machine learning is a tool that can be applied to classify concrete durability. The rules generated by computer programs AQ21 and WEKA by using the J48 algorithm provided a means for adequate categorization of plain concrete and concrete modified with CFBC fly ash as materials resistant or not resistant to the surface scaling.

Słowa kluczowe:

Machine learning, Automatic classification rules, Database, Concrete durability, Scaling resistance, Circulated fluidized bed combustion fly ash (CFBC fly ash)

Afiliacje autorów:

Marks M.-IPPT PAN
Jóźwiak-Niedźwiedzka D.-IPPT PAN
Glinicki M.A.-IPPT PAN
Olek J.-Purdue University (US)
Marks M.-IPPT PAN
25p.
2.Marks M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Glinicki M.A., Automatic categorization of chloride migration into concrete modified with CFBC ash, COMPUTERS AND CONCRETE, ISSN: 1598-8198, DOI: 10.12989/cac.2012.9.5.375, Vol.9, No.5, pp.393-405, 2012

Streszczenie:

The objective of this investigation was to develop rules for automatic categorization of concrete quality using selected artificial intelligence methods based on machine learning. The range of tested materials included concrete containing a new waste material - solid residue from coal combustion in fluidized bed boilers (CFBC fly ash) used as additive. The rapid chloride permeability test - Nordtest Method BUILD 492 method was used for determining chloride ions penetration in concrete. Performed experimental tests on obtained chloride migration provided data for learning and testing of rules discovered by machine learning techniques. It has been found that machine learning is a tool which can be applied to determine concrete durability. The rules generated by computer programs AQ21 and WEKA using J48 algorithm provided means for adequate categorization of plain concrete and concrete modified with CFBC fly ash as materials of good and acceptable resistance to chloride penetration.

Słowa kluczowe:

concrete durability, chloride ions migration, circulated fluidized bed combustion fly ash (cfbc fly ash), machine learning, classification rules, database

Afiliacje autorów:

Marks M.-IPPT PAN
Jóźwiak-Niedźwiedzka D.-IPPT PAN
Glinicki M.A.-IPPT PAN
20p.
3.Marks M., Wykorzystanie metod uczenia maszynowego do rozpoznania związków między składem betonu modyfikowanego dodatkami popiołowymi a jego własciwościami, DROGI I MOSTY, ISSN: 1643-1618, Vol.3, pp.39-54, 20106p.
4.Kasperkiewicz J., Marks M., Agents for searching rules in civil engineering data mining, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, ISSN: 0302-9743, Vol.5103, pp.702-711, 2008
5.Marks M., Multicriterial optimization of composite element reinforced by two families of fibres, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: TECHNICAL SCIENCES, ISSN: 0239-7528, Vol.54, No.4, pp.363-370, 2006
6.Marks M., Marczewska I., Optimization orientation of fibres in composite disc, ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING, ISSN: 1230-2945, Vol.51, pp.3-22, 2005
7.Marks M., Podstawowe pojęcia mechaniki zniszczenia, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.33, pp.1-44, 1979

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1.
45
Marks M., Kasperkiewicz J., Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych, rozdział: Zastosowanie uczenia maszynowego do prognozowania trwałości betonów z popiołami fluidalnymi, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 72, pp.317-338, 2010
2.
46
Brandt A.M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Małolepszy J., Marks M., Śliwiński J., Kasperkiewicz J., Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych, rozdział: Podsumowanie i wnioski, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 72, pp.339-351, 2010
3.
137
Marks M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Glinicki M.A., Brittle matrix composites 9, rozdział: Application of machine learning for prediction of concrete resistance to migration of chlorides, Woodhead Publishing Ltd. (United Kingdom), IPPT PAN (Warszawa), Brandt A.M., Li V.C., Marshall I.H. (Eds.), pp.227-236, 2009
4.
243
Kasperkiewicz J., Marks M., Wołowicz J., Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa, Problemy naukowo-badawcze budownictwa, rozdział: Możliwości akustycznej identyfikacji faz w betonie, Wydawnictwa Politechniki Białostockiej (Białystok), Łapko A., Broniewicz M., Prusiel J.A. (Eds.), V, pp.325-332, 2008

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
390206
2010-01-18
BUP 20/2010
2010-09-27
Małolepszy J., Deja J., Łagosz A., Mróz R., Śliwiński J., Tracz T., Kańka S., Zybura A., Domagała K., Czarnecki L., Woyciechowski P., Radomski W., Mossakowski P., Brandt A.M., Glinicki M.A., Marks M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Sobczak M.
Środek zwiększający trwałość i szczelność betonu konstrukcyjnego
PL, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
215644
WUP 01/2014
2014-01-31