Partner: W. Piekarska


Ostatnie publikacje
1.Rojek J., Hyrcza-Michalska M., Bokota A., Piekarska W., Determination of mechanical properties of the weld zone in tailor-welded blanks, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, ISSN: 1644-9665, DOI: 10.1016/j.acme.2012.04.004, Vol.12, pp.156-162, 201215p.
2.Rojek J., Hyrcza-Michalska M., Bokota A., Piekarska W., Metody wyznaczania właściwości mechanicznych złączy w spawanych laserowo wsadach do tłoczenia, PRZEGLĄD MECHANICZNY, ISSN: 0033-2259, Vol.LXIX, No.11, pp.13-20, 20109p.
3.Rojek J., Hyrcza-Michalska M., Bokota A., Piekarska W., Doświadczalne i numeryczne wyznaczanie właściwości mechanicznych złącz wsadów do tłoczenia spawanych techniką laserową, Polska Metalurgia w latach 2006-2010, pp.582-589, 2010
4.Rojek J., Hyrcza-Michalska M., Bokota A., Piekarska W., Determination of mechanical properties of the weld zone of tailor-welded blanks, COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE / INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW, ISSN: 1641-8581, Vol.9, pp.153-158, 20096p.

Prace konferencyjne
1.Rojek J., Hyrcza-Michalska M., Bokota A., Piekarska W., Determination of mechanical properties of the Weld Zone in tailor-welded blanks, AutoMetForm, Advanced Metal Forming Processes in Automotive Industry: 3rd International Lower Silesia - Saxony Conference, 2012-05-13/05-16, Wrocław (PL), pp.69-81, 2012

Abstrakty konferencyjne
1.Kubiak M., Saternus Z., Domański T., Piekarska W., Stano S., Kucharski S., Numerical modelling of thermal and structural phenomena in a lap joint of different materials welded by a laser beam, MMS 2022, 27. Polish-Slovak Scientific Conference Machine Modelling and Simulations, 2022-09-05/09-08, Rydzyna (PL), pp.41-41, 2022