Partner: Paweł Ziółkowski

Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences (PL)

Ostatnie publikacje
1.Makowska K., Kowalewski Z.L., Dudda W., Ziółkowski P., Badur J., Badania mikrostruktury i poziomu szumu Barkhausena eksploatowanych łopatek turbiny, ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ, ISSN: 0013-7294, Vol.773, No.11, pp.627-629, 20184p.
2.Makowska K., Kowalewski Z.L., Ziółkowski P., Badur J., Ocena stopnia uszkodzenia eksploatowanych łopatek turbiny z wykorzystaniem sygnału szumu Barkhausena, ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ, ISSN: 0013-7294, Vol.760, No.10, pp.638-641, 20174p.

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1.
636
Wrzesień S., Pęcherski R.B., Madejski P., Ziółkowski P., Komputerowe wspomaganie projektowania, rozdział: Zastosowanie modelowania komputerowego CFD do analizy przepływowej główki fletu poprzecznego, Wojskowa Akademia Techniczna, pp.291-302, 2020

Abstrakty konferencyjne
1.Makowska K., Kowalewski Z.L., Dudda W., Ziółkowski P., Badur J., Damage assessment of exploited turbine blades using barkhausen noise parameters, SolMech 2018, 41st SOLID MECHANICS CONFERENCE, 2018-08-27/08-31, Warszawa (PL), pp.270-271, 2018