Partner: F. Bąk


Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
436749
2021-01-25
BUP 31/2022
2022-08-01
Bąk F., Pręgowska A., Osial M.
Zestaw podłoża o zmiennej twardości
PL, Uniwersytet Warszawski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-