Ph.D. Theses:

No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers Year
1 Chatterjee Paramita Mathematical analysis of a new model of bone pattern formation Mechanical engineering dr hab. Bogdan Kaźmierczak prof. dr hab. Ryszard Rudnicki, prof. dr hab. Dariusz Wrzosek, 2020
2 Marek Bukowicki Dynamics of settling pairs of elastic particles at low Reynolds number regime Material engineering prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska dr hab. Krzysztof Mizerski, IG, prof. dr hab. inż. Marek Morzyński, PP, 2019
3 Marek Kochańczyk Kinetics of biochemical systems analyzed by numerical simulations Computer science prof. dr hab. Tomasz Lipniacki prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak, prof. dr. hab. Jacek Waniewski, 2018
4 Marta Gruca Ruch regularnych układów wielu cząstek oddziałujących hydrodynamicznie w polu grawitacyjnym Mechanics prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. IG PAN, dr hab. Jacek Pozorski, prof. IMP PAN, 2016
5 Andrzej Chmielowiec Wydajne metody generowania bezpiecznych parametrów algorytmów klucza publicznego Computer science dr hab. Janusz Szczepański, prof. IPPT prof. dr hab. Jerzy A. Gawinecki (WAT), prof. dr hab. Zbigniew Kotulski (PW) 2012
6 Anna Myłyk Dynamika układów wielocząstkowych opadających grawitacyjnie w lepkim płynie Mechanics dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, prof. IPPT PAN dr hab. Piotr Szymczak, Uniwersytet Warszawski, dr hab. Zbigniew Walenta, IPPT PAN 2012
7 Marcin Kędzierski Zastosowanie metody multipolowej do analizy oddziaływań hydrodynamicznych w cylindrycznym mikrokanale Mechanics dr hab. Eligiusz Wajnryb dr hab. Anna Kucaba-Pietal, dr hab. Piotr Szymczak 2011
8 Beata Hat-Plewińska Wpływ ilości kopii genu na dynamikę sieci regulatorowych w komórce Mechanics dr hab. Tomasz Lipniacki dr hab. Bogdan Kaźmierczak, dr hab. Jacek Miekisz 2010
9 Sławomir Paweł Błoński Analiza przepływu turbulentnego w mikrokanale Mechanics prof. Tomasz A. Kowalewski prof. Piotr Doerffer, dr hab. Zbigniew Walenta 2009
10 Krzysztof Dekajło Analiza stabilności przepływów termicznych w pochyłej geometrii Mechanics prof. Tomasz A. Kowalewski prof. Szymon Malinowski, dr hab. Zbigniew Walenta 2009
11 Piotr Michał Korczyk Drobnoskalowa turbulencja w procesie mieszania chmury z otoczeniem - model laboratoryjny Mechanics prof. Tomasz Kowalewski prof. Stanisław Drobniak, dr hab. Zbigniew Walenta 2008
12 Agnieszka Małgorzata Słowicka Badanie metodą dynamiki molekularnej powstawania wybranych nanostruktur w emulsjach Mechanics dr hab. Zbigniew Walenta dr hab. Anna Kucaba-Piętal, dr hab. Eligiusz Wajnryb 2008
13 Małgorzata Zdanowicz Analiza matematyczna równań modelujących plazmę w silniku jonowym Mechanics prof. Zbigniew Peradzyński prof. Andrzej Palczewski, dr hab. Kazimierz Piechór 2007