Habilitations:

No. Firstname Lastname Habilitation date Work title Discipline Reviewers
1 Tomasz Mościcki 2017-05-18 Modelowanie numeryczne procesów zachodzących podczas ablacji nanosekundowym impulsem lasera Mechanics prof. dr hab. Mieczysław Kuczma, Politechnika Poznańska, prof. dr hab. Zbigniew Kołakowski, Politechnika Łódzka, dr hab. Adam Cenian, IMP PAN w Gdańsku
2 Jacek Hoffman 2016-10-27 Badania eksperymentalne ablacji grafitu wywołanej nanosekundowym impulsem lasera Mechanics prof. dr hab. Krzysztof Abramski, Politechnika Wrocławska, prof. dr hab. Jan Jabczyński, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, prof. dr hab. Gerard Śliwiński, IMP PAN w Gdańsku
3 Przemysław Ranachowski 2013-06-27 Procesy starzeniowe w ceramice elektrotechnicznej Material engineering prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk - Politechnika Śląska, prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz - Instytutu Energetyki, prof. Ludosław Stobierski - AGH Kraków, prof. Henryk Tomaszewski - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa
4 Andrzej Grzegorz Ziółkowski 2007-06-15 Pseudosprężystość stopów z pamięcią kształtu badania doświadczalne i opis teoretyczny. Mechanics Dr hab. Mieczysław Kuczma, Prof. Wojciech Nowacki, Prof. Wiesław Ostachowicz, Prof. Gwidon Szefer