Current Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor Ph.D. Student
1 Fale i oscylacje wapnia w komórce Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc
room 310, phone 450
bkazmier
Sławomir Białecki, MSc
Specialist
room 328, phone 423
sbialeck
2 Modelowanie Kaskady MAPK oraz Integracja Szlaków NFkappaB/IRF/p53 Prof. Tomasz Lipniacki, PhD, DSc
room 325, phone 409
tlipnia
Paweł Kocieniewski, MSc
Senior Programmer
room 326, phone 411
pkocien

Proposed Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor
1 Mikrohydrodynamika miękkiej materii Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, PhD, DSc
room 323, phone 227
mekiel
2 Dynamics of flexible microfibers in fluids Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, PhD, DSc
room 323, phone 227
mekiel
3 Modelowanie zjawisk związanych z wewnątrzkomórkową gospodarką wapniową Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc
room 310, phone 450
bkazmier
4 Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc
room 310, phone 450
bkazmier
5 Analiza ścieżek regulatorowych aktywowanych w trakcie obrony immunologicznej komórek Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc
room 310, phone 450
bkazmier
6 Teoretyczna i eksperymentalna analiza odpowiedzi komórek na uszkodzenie DNA – model systemu regulatorowego p53 Prof. Tomasz Lipniacki, PhD, DSc
room 325, phone 409
tlipnia