prof. dr hab. Józef Lewandowski


Doktorat
1969Absorpcja promieniowania podczerwonego w germanie typu n w polu magnetycznym pod ciśnieniem jednoosiowym 
promotor -- Maciej Suffczyński, Instytut Fizyki PAN
1485 
Habilitacja
1988Fale ultradźwiękowe w ośrodkach niejednorodnych849
 
Profesura
1999Nadanie tytułu naukowego profesora
Promotor prac doktorskich
1.1999Bień Marian  Existence of global weak solutions for a class of problems in mathematical physics 
2.1998Adamski Marek  Ultradźwiękowa metoda pomiaru naprężeń własnych w materiale z teksturą 

Ostatnie publikacje
1.Nguyen Phuong T., Wilczewski S., Lewandowski J., Majkowska-Pilip A., Żelechowska-Matysiak K., Nieciecka D., Studziński W., Olusegun Joseph S., Syczewski M., Giersig M., Dinh Thi Mai T., Krysiński P., Osial M., 5-fluorouracil and curcuminoids extract from Curcuma longa L. loaded into nanohydroxyapatite as a drug delivery carrier for SKOV-3 and HepG2 cancer cells treatment, CERAMICS INTERNATIONAL, ISSN: 0272-8842, DOI: 10.1016/j.ceramint.2023.05.123, pp.1-13, 2023

Słowa kluczowe:

Drug delivery, Hydroxyapatite, Anticancer, 5-fluorouracil, Curcuminoids, Nanocomposite

Afiliacje autorów:

Nguyen Phuong T.-other affiliation
Wilczewski S.-other affiliation
Lewandowski J.-other affiliation
Majkowska-Pilip A.-other affiliation
Żelechowska-Matysiak K.-other affiliation
Nieciecka D.-other affiliation
Studziński W.-other affiliation
Olusegun Joseph S.-other affiliation
Syczewski M.-other affiliation
Giersig M.-IPPT PAN
Dinh Thi Mai T.-other affiliation
Krysiński P.-other affiliation
Osial M.-IPPT PAN
100p.
2.Lewandowski J., Dependance of the acoustoelastic properties and texture orthorhombic polycrystalline aggregate on stress, ACTA MECHANICA, ISSN: 0001-5970, Vol.183, pp.103-122, 2006
3.Lewandowski J., Fale ultradźwiękowe w ośrodkach niejednorodnych (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.16, pp.1-108, 1987
4.Lewandowski J., Akustyczne metody badania struktury niejednorodnych ciał stałych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.18, pp.1-23, 1976
5.Lewandowski J., Akustyka mieszaniny trójfazowej jednoskładnikowej dla małych liczb Knudsena, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.38, pp.1-24, 1974
6.Lewandowski J., Wpływ temperatury i naprężeń cieplnych na dyfuzję wodoru w ciele stałym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-23, 1972

Abstrakty konferencyjne
1.Lewandowska-Gruszka B., Lewandowski J., Organizacja informacji w środowisku cyfrowym. Przykład bibliotek cyfrowych, XV Krajowe Forum INT, XV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Informacja - Wiedza - Innowacje w europejskiej przestrzeni badawczej, 2019-09-18/09-19, Kraków (PL), pp.1-1, 2019

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
267678
1987-09-10
-
1989-03-20
Lewandowski J.
Sposób i przyrząd ultradźwiękowy do określania ułamka masowego uszkodzonych nasion
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Agrofizyki
153518
-
1991-11-29