inż. Mateusz Tarsała

Zakład Mechaniki Doświadczalnej (ZMD)
Pracownia Wytrzymałości Materiałów (PWM)
Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji
stanowisko: starszy laborant
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 340
pokój: -110
e-mail: mtarsala