Marcin Pawlak

Zakład Mechaniki Doświadczalnej (ZMD)
Pracownia Pól Odkształceń (PPO)
stanowisko: specjalista
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 207
pokój: 333
e-mail: mpawlak