inż. Krzysztof Mizerski


Ostatnie publikacje
1.Kołakowski P., Szelążek J., Sekuła K., Świercz A., Mizerski K., Gutkiewicz P., Structural health monitoring of a railway truss bridge using vibration-based and ultrasonic methods, SMART MATERIALS AND STRUCTURES, ISSN: 0964-1726, Vol.20, No.3, pp.1-17, 2011

Streszczenie:

This paper presents results of in situ investigation of a railway truss bridge in the context of structural health monitoring (SHM). Three experimental methods are examined. Dynamic responses of the bridge recorded by strain gauges are confronted with alternative ways of acquisition using piezoelectric patch sensors and ultrasonic probeheads. All types of sensors produce similar output. Also the corresponding responses of the numerical model of the bridge match experimental data.

Afiliacje autorów:

Kołakowski P.-IPPT PAN
Szelążek J.-IPPT PAN
Sekuła K.-IPPT PAN
Świercz A.-IPPT PAN
Mizerski K.-IPPT PAN
Gutkiewicz P.-IPPT PAN
35p.

Prace konferencyjne
1.Szelążek J., Gutkiewicz P., Mizerski K., Mackiewicz S., Ultradźwiękowe pomiary naprężeń dynamicznych, XV Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2009-03-14/03-17, Zakopane (PL), pp.59-72, 2009

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
268662
1988-11-04
-
-
Borkowski A., Deputat J., Mizerski K.
Metoda pomiaru naprężeń residualnych w badanym materiale pod obciążeniem
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
4,926,692
-
1990-05-22
259038
1986-04-18
-
1988-02-04
Brokowski A., Deputat J., Mizerski K.
Sposób pomiaru naprężeń własnych w materiale badanego przedmiotu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
152940
-
1991-08-30
235656
1982-03-26
-
1983-10-10
Brokowski A., Deputat J., Mizerski K., Stańczyk W.
Sposób oraz przyrząd do ultradźwiękowych pomiarów naprężeń materiału badanych przedmiotów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
138042
-
1987-04-30