inż. Jakub Rozbicki


Ostatnie publikacje
1.Lewandowski M.J., Karwat P., Jarosik P., Rozbicki J., Walczak M., Smach H., A High-Speed Ultrasound Full-Matrix Capture Acquisition System for Robotic Weld Inspection, Research and Review Journal of Nondestructive Testing, ISSN: 2941-4989, DOI: 10.58286/28163, Vol.1, No.1, pp.1-6, 2023

Streszczenie:

Phased-Array Ultrasonic Technique is traditionally used for the non-destructive inspection of welds and supported by industrial-grade inspection equipment. FullMatrix Capture (FMC) with Total Focusing Method (TFM) provide new capabilities and multimodal imaging, but available commercial scanners have limitations in acquisition speed (30–300MB/s) and reconstruction speed. Our goal was to develop a solution for FMC acquisition that can be applied to high-speed robotized weld scanning (speed of 100 mm/s with a resolution of 1 mm). For FMC acquisition, we have applied a portable programmable ultrasound research system us4R-lite™ (us4us Ltd., Poland) in a 64:256 channel configuration and standard angled 32-element Phased-Array probes. The system can acquire and store raw RF or demodulated I/Q data at a speed of 2–6 GB/s, enabling real-time FMC at high speed. Data can be stored on a PC during scanning and processed by a high-performance GPU. We have successfully tested our experimental setup while scanning flat-section welds with a motorized scanner at a speed approaching 100 mm/s. The acquisition and processing software developed uses Nvidia CUDA on GPU and can manage real-time storage and scanning. Next, we are planning to integrate the solution into an industrialgrade high-speed FMC acquisition system with embedded GPU processing.

Słowa kluczowe:

Ultrasonic Testing (UT) (4285), robotic inspection (23), PAUT (42), FMC (16), TFM (28), GPU processing

Afiliacje autorów:

Lewandowski M.J.-other affiliation
Karwat P.-other affiliation
Jarosik P.-other affiliation
Rozbicki J.-other affiliation
Walczak M.-other affiliation
Smach H.-IPPT PAN
2.Lewandowski M., Rozbicki J., Smach H., Karwat P., Szczurek A., Sala J., Bera A., Modelowe rozwiązania skanerów UTPA do badań spawów dla wież wiatrowych, sekcji płaskich oraz konstrukcji wielkogabarytowych on-shore/off-shore, BADANIA NIENISZCZĄCE I DIAGNOSTYKA, ISSN: 2451-4462, DOI: 10.26357/BNID.2022.010, Vol.1-4, pp.89-92, 2022

Streszczenie:

W ramach realizowanego projektu wdrożeniowego (akronim: BalTECH, finansowanie NCBR POIR) opracowano modelowe stanowiska skanerow UTPA do badań nieniszczących spawow dla asortymentu produktow wytwarzanych w Baltic Operator sp. z o.o. Skanery zapewniają prowadzenie i sprzężenie dwoch głowic Phased-Array (badanie dwustronne). Do realizacji badań UTPA wykorzystano komercyjny aparat Olympus-OmniScan ™ X3, natomiast dlametody UTPA-FMC (Full-Matrix Capture) badawczą platformę ultradźwiękową us4R-lite™ firmy us4us sp. z o.o. Wykonano zestaw ok. 170 probek testowych spawow z rożnymi niezgodnościami dla płyt w zakresie grubości 12–65 mm, ktore zostały przebadanie metodami VT, MT/PT, UT, RT, UTPA. Opracowana procedura badania i wzorce testowe pozwoliły na pełną walidację klasycznej metody UTPA do badania sekcji wież wiatrowych. Eksperymentalne zastosowanie i porownanie metody UTPA-FMC pokazało jej duży potencjał oraz nowe możliwości wizualizacji i oceny wad, w stosunku do klasycznej metody UTPA. Zweryfikowano także możliwość zbierania surowych danych FMC z prędkością do 100 mm/s. Kluczowe znaczenie ma wdrożenie nowoczesnych i ekonomicznych rozwiązań badań nieniszczących, ktore zapewnią ocenę jakości 100% długości spawu. Istotny wkład w rozwoj laboratoriow badawczych, w kontekście wiarygodności uzyskiwanych wynikow badania.

Słowa kluczowe:

ultradźwiękowe badania nieniszczące, spawy, Phased-Array, UTPA, FMC

Afiliacje autorów:

Lewandowski M.-IPPT PAN
Rozbicki J.-IPPT PAN
Smach H.-IPPT PAN
Karwat P.-IPPT PAN
Szczurek A.-other affiliation
Sala J.-other affiliation
Bera A.-other affiliation
3.Lewandowski M., Walczak M., Witek B., Rozbicki J., Steifer T., Demonstrator przenosnego systemu Phased-Array z funkcją Full-Matrix Capture, BADANIA NIENISZCZĄCE I DIAGNOSTYKA, ISSN: 2451-4462, DOI: 10.26357/BNiD.2018.026, Vol.3, pp.70-71, 2018

Streszczenie:

Ultradźwiękowe systemy Phased-Array (PA) umożliwiają detekcję i ocenę wad za pomocą wieloelementowych głowic ze skanowaniem elektronicznym. Zaawansowane metody kierowania wiązki oraz wizualizacji znacznie ułatwiają badania obiektów o skomplikowanej geometrii. Należy jednak pamiętać, ze klasyczna metoda PA bazuje na tych samych zasadach fizycznych, co skanowanie standardowymi głowicami jednoelementowymi i posiada te same ograniczenia. W naszym laboratorium pracujemy nad implementacją nowej klasy metod obrazowania UT, które wykorzystują technikę Full-Matrix Capture (FMC) oraz Total Focusing Method (TFM). Metody te dają zupełnie nowe możliwości rekonstrukcji obrazów wad i pozwalają na uzyskanie jednorodnej rozdzielczości poprzecznej w całej głębokości badania. W tym celu zbudowaliśmy demonstrator przenośnego systemu PA wyposażony w funkcje FMC i TFM. Akwizycja pełnej macierzy ech oraz przetwarzanie softwarowe na wbudowanym procesorze GPU (Nvidia Tegra) zapewniają duże możliwości przetwarzania i analizy sygnałów. Demonstrator jest wyposażony w 32-kanały akwizycji w konfiguracji 32:128 i współpracuje ze standardowymi głowicami PA firmy Olympus.

Słowa kluczowe:

UT, Phased-Array, akwizycja pełnej macierzy, GPU

Afiliacje autorów:

Lewandowski M.-IPPT PAN
Walczak M.-IPPT PAN
Witek B.-IPPT PAN
Rozbicki J.-IPPT PAN
Steifer T.-IPPT PAN

Prace konferencyjne
1.Lewandowski M., Walczak M., Witek B., Rozbicki J., Steifer T., A GPU-Based Portable Phased-Array System with Full-Matrix Capture, IUS 2018, IEEE International Ultrasonics Symposium, 2018-10-22/10-25, KOBE (JP), DOI: 10.1109/ULTSYM.2018.8579964, pp.1-3, 2018

Streszczenie:

The widely adopted ultrasound Phased-Array (PA) systems for nondestructive testing (NDT) use standard beamforming for line-by-line image creation. The introduction of the new full-matrix capture (FMC) technique enables the implementation of advanced processing algorithms (e.g. the total focusing method, multi-pass adaptive techniques). However, the limited availability of portable PA systems with FMC capabilities prevents widespread introduction. Our goal was to demonstrate the feasibility of a portable PA solution with FMC and advanced processing with the help of a mobile GPU. Using an OEM ultrasound front-end module (us4us Ltd., Poland), we integrated a complete PA system with an embedded Nvidia Tegra X2 module. An external probe adapter enables a direct connection to commercial Olympus-NDT PA probes with up to 128-elements (32-element active RX aperture). The system is fully programmable, both in the front-end (TX/RX schemes, acquisition parameters), as well as in the digital signal processing chain. Raw RF data is acquired and transferred to mobile GPU memory for processing. The algorithm can be conveniently implemented using a standard Nvidia CUDA toolkit. We implemented real-time B-mode imaging with the total focusing method for demonstration purposes. The presented all-in-one system is a fully flexible tool for the research and evaluation of novel Phased-Array FMC methods and complex signal processing algorithms. An extended programmability and real-time access to raw channel data allows to create custom solutions specifically dedicated to any one NDT application. Mobile GPU parallel processing provides a strong enough performance for real-time imaging. Its small size and low-power consumption make the system an ideal candidate for a portable industrial flaw detector with advanced processing.

Afiliacje autorów:

Lewandowski M.-IPPT PAN
Walczak M.-IPPT PAN
Witek B.-IPPT PAN
Rozbicki J.-IPPT PAN
Steifer T.-IPPT PAN
20p.
2.Rozbicki J., Witek B., Steifer T., Lewandowski M., Doppler-based blood pressure measurement system for patients supported by a continuous-flow rotary left ventricular assist device, IUS 2017, IEEE International Ultrasonics Symposium, 2017-09-06/09-09, Washington (US), DOI: 10.1109/ULTSYM.2017.8091990, pp.1-4, 2017

Streszczenie:

The medical management of patients with continuous-flow left ventricular assist devices (LVADs) requires frequent measurement and analysis of various physiological parameters. Among the most important is blood pressure (BP), which cannot be reliably measured by the standard oscillometric method because of an impaired pulsation due to continuous flow. The objective of this work is to show the feasibility of ultrasound-based BP measurement in a portable, easy to use device for patients with LVAD in home-based rehabilitation environments, enabling long-term remote monitoring. We have implemented a BP measurement system which uses continuous wave (CW) Doppler ultrasound for blood flow detection. The system is based on a standard cuff design with custom analog CW circuitry connected to a high-performance, low-power 32-bit microcontroller (ARM Cortex-M7). The uC is responsible for system control, as well as Doppler signal acquisition and processing. A dedicated ultrasound probe equipped with an elastic strap is placed over the radial artery. In the target solution, the cuff pressure and CW signal will be analyzed in real-time to provide systolic and/or mean blood pressure. At present, we have acquired raw signals for off-line analysis. The system was tested in clinical experiments both on healthy patients and patients with three types of commercially available LVADs (HeartWare, HeartMate II and HeartMate III). The observed morphology of Doppler signals in patients with LVADs was much more variable between patients and pumps. In most cases, we were able to estimate the systolic pressure, but the measurement of diastolic pressure was not conclusive. We observed variable blood flow patterns generated by the Lavare cycle (a periodic speed modulation feature of some LVADs), which further complicates the estimation. A prototype of an automatic BP measuring device for patients with rotary LVADs has been demonstrated. In the next step, we are planning an animal validation study with invasive blood pressure monitoring

Słowa kluczowe:

Biomedical monitoring, Doppler effect, Blood pressure, Blood, Pressure measurement, Ultrasonic variables measurement, Standards

Afiliacje autorów:

Rozbicki J.-IPPT PAN
Witek B.-IPPT PAN
Steifer T.-IPPT PAN
Lewandowski M.-IPPT PAN
20p.
3.Kustroń P., Korzeniowski M., Lewandowski M., Witek B., Rozbicki J., A High Frequency Ultrasonic Imaging of Welded Joints, IUS 2016, IEEE International Ultrasonics Symposium, 2016-09-18/09-21, Tours (FR), DOI: 10.1109/ULTSYM.2016.7728848, pp.1-4, 2016

Streszczenie:

The paper presents chosen results obtained during the investigation of welded joints (laser, spot and friction) tested using acoustic microscopy method. Detection of welds properties and the defects strongly depends on ultrasonic transducer’s parameters. For the purpose of this research a prototype hardware setup was built – enabling evaluation of various types of ultrasonic probes. The system can be easily adjusted to the geometry of an object and is well equipped with appropriate software for the analysis and processing of images such as B-scan or C-scan. The setup enables determination of welds geometry, in particular the depth of the weld penetration in some cases.

Słowa kluczowe:

spot welds, high frequency ultrasonic imaging

Afiliacje autorów:

Kustroń P.-other affiliation
Korzeniowski M.-other affiliation
Lewandowski M.-IPPT PAN
Witek B.-IPPT PAN
Rozbicki J.-IPPT PAN
15p.

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
443063
2022-12-06
-
-
Lewandowski M. J., Rozbicki J., Witek B., Steifer T.
Sposób automatycznego pomiaru ciśnienia krwi
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-