inż. Artur Myczka

Zakład Mechaniki Doświadczalnej (ZMD)
Pracownia Termomechaniki Stosowanej (PTS)
stanowisko: starszy laborant
telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 340
pokój: -110
e-mail: amyczka