Partner: T. Skibiński


Abstrakty konferencyjne
1.Kowalewski Z.L., Skibiński T., Mackiewicz S., Szelążek J., Experimental methods exploatation loading, Plasticity 2006, 12th International Symposium on Plasticity and Its Current Applications, 2006-07-17/07-22, Halifax (CA), pp.619-621, 2006