Partner: S.P. Wrenn


Ostatnie publikacje
1.Pong M., Umchid S., Guarino A.J., Lewin P.A., Litniewski J., Nowicki A., Wrenn S.P., In vitro ultrasound-mediated leakage from phospholipid vesicles, Ultrasonics, ISSN: 0041-624X, DOI: 10.1016/j.ultras.2006.07.021, Vol.45, pp.133-145, 2006

Słowa kluczowe:

ultrasound exposure, therapcutic ultrasound, membraue pcrmeability, giant vesicles

Afiliacje autorów:

Pong M.-other affiliation
Umchid S.-other affiliation
Guarino A.J.-other affiliation
Lewin P.A.-Drexel University (US)
Litniewski J.-IPPT PAN
Nowicki A.-IPPT PAN
Wrenn S.P.-other affiliation