Partner: Paulina Rajchel-Mieldzioć


Ostatnie publikacje
1. Rajchel-Mieldzioć P., Tymkiewicz R., Sołek J., Secomski W., Litniewski J., Fita P., Reaction kinetics of sonochemical oxidation of potassium hexacyanoferrate (II) in aqueous solutions, Ultrasonics Sonochemistry, ISSN: 1350-4177, pp.1-8, 2020140p.