dr inż. Maciej Waniewski


Doktorat
1984Wpływ kierunku i wartości wstępnej deformacji plastycznej na pełzanie metalu 
promotor -- prof. dr hab. inż. Lech Dietrich, IPPT PAN
398 
Ostatnie publikacje
1.Dietrich L., Turski K., Waniewski M., Dziankowski Z., Kiryk R., Technika badań właściwości mechanicznych materiałów w złożonym stanie naprężenia, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.34, pp.1-104, 1994
2.Waniewski M., Wpływ kierunku i wartości wstępnej deformacji plastycznej na pełzanie metali (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.34, pp.1-136, 1983