Partner: prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła

Wroclaw University of Science and Technology (PL)

Ostatnie publikacje
1.Hoła J., Ranachowski Z., Wykorzystanie metody emisji akustycznej w ocenie wpływu czynników technologicznych i eksploatacyjnych na proces niszczenia betonu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.37, pp.1-26, 1992
2.Hoła J., Ranachowski Z., Metoda emisji akustycznej w zastosowaniu do badania betonu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.26, pp.1-28, 1991

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
417777
2016-06-30
BUP 02/2017
2017-01-16
Dębowski T., Lewandowski M., Mackiewicz S., Ranachowski Z., Hoła J., Schabowicz K.
Sposób wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych i urządzenie do wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych
PL, Politechnika Wrocławska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
227043
WUP 10/2017
2017-10-31