Partner: J. Fleszyński


Ostatnie publikacje
1.Fleszyński J., Ranachowski P., Ranachowski Z., Rejmund F., Ultrasonic non-destructive diagnostics of ceramics line insulators, INSIGHT, ISSN: 1354-2575, Vol.47, pp.530-535, 2005
2.Jaroszewski M., Ranachowski P., Rejmund F., Fleszyński J., Ultradźwiękowa diagnostyka ceramicznych izolatorów liniowych po wieloletniej eksploatacji, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN: 0033-2097, Vol.3, pp.211-214, 2005