Partner: J. Bertrand


Ostatnie publikacje
1.Ranachowski P., Rejmund F., Bertrand J., Badania procesów starzeniowych w krystobalitowej porcelanie izolatorów długopniowych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN: 0033-2097, Vol.83, No.6, pp.88-94, 2007
2.Ranachowski P., Rejmund F., Bertrand J., Ocena odporności izolatorów z porcelany krystobalitowej rodzaju 112 na procesy degradacji starzeniowej, ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ, ISSN: 0013-7294, Vol.XII, pp.102-105, 2007
3.Bertrand J., Librant Z., Ranachowski J., Uwarunkowania eksploatacyjne i dobór tworzyw ceramicznych dla kranów czerpalnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.56, pp.1-57, 1988