Partner: H. Morańda


Ostatnie publikacje
1.Morańda H., Ranachowski P., Mościcka-Grzesiak H., Ocena porowatości porcelany na podstawie analizy wyników pomiarów wyładowań niezupełnych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN: 0033-2097, Vol.86, No.11b, pp.251-253, 20109p.