Prace IPPT PAN z roku 1990

 

POWRÓT

 

1.       SOKOŁOWSKI Marek - Application of the Method of Equivalent Moments to Statical and Dynamical Problems of Elastic Media with Cylindrical Holes and Inclusions. - Warszawa 1990 s.  23. - Prace IPPT    6/1990.

2.       KAZIMIERCZAK Piotr - Application of Hasminskij`s Theorem to a Problem of Weakly Correlated Random Fields Theory. - Warszawa 1990 s.  20. - Prace IPPT    12/1990.

3.       DOLIŃSKI Krzysztof - First Order Approximation and Importance Sampling in Reliability of Structures under Combined Random Load Sequences. - Warszawa 1990 s.  27. - Prace IPPT    21/1990.

4.       KUBZDELA Henryk, RICHTER Lutosława - Badanie efektywności układu do automatycznego rozpoznawania mowy. - Warszawa 1990 s.  32. - Prace IPPT    16/1990.

5.       LESZCZYŃSKA-SYDOR Małgorzata - Przegrody budowlane izolujące dynamicznie. - Warszawa 1990 s.  15. - Prace IPPT    17/1990.

6.       CABAŃSKA Katarzyna - Uproszczony model podłoża sprężystego. - Warszawa 1990 s.  33. - Prace IPPT    18/1990.

7.       DZIENISZEWSKI Wojciech - Elastostatyka interstrukturalnych wieloskładnikowych przestrzennych ustrojów kompozytowych. - Warszawa 1990 s.  130. - Prace IPPT    19/1990.

8.       TURSKI Andrzej - Model zorzowej warstwy podwójnej uwzględniający drgania i przejście do chaosu. Cz. II. - Warszawa 1990 s.  17. - Prace IPPT    20/1990.

9.       TEORIA agregacji i koagulacji II. - Warszawa 1990 s.  196. - Prace IPPT    26/1990.

10.   BZOWSKA Dorota, LASKOWSKI Leszek, MIODUSZEWSKA-WYSOCKA Maria, OWCZAREK Stefan - Wpływ środowiska fizycznego otaczającego budynek na rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i przestrzenne. - Warszawa 1990 s.  154. - Prace IPPT    28/1990.

11.   KUBZDELA Henryk, OWSIANY Mariusz - Wpływ poziomu formantów na percepcję syntetycznych dźwięków samozgłoskowych. - Warszawa 1991 s.  37. - Prace IPPT    41/1991.

12.   KOTOWSKI Stefan - Inwariantność ruchów poślizgowych względem macierzy sterowania. - Warszawa 1991 s.  14. - Prace IPPT    43/1991.

13.   BANACH Zbigniew - Grad`s Moment Truncation Procedure Versus Extended Irreversible Thermodynamics. - (Praca habilitacyjna). - Warszawa 1990 s.  174. - Prace IPPT    2/1990.

14.   SAMBORSKI Witold, NASALSKI Wojciech - Transfer and Scattering Matrix Analyses of Reflection and Transmission at Multilayered Media. - Warszawa 1990 s.  20. - Prace IPPT    30/1990.

15.   TRAN DUONG HIEN - Deterministic and Stochastic Sensitivity in Computational Structural Mechanics. - (Praca habilitacyjna). - Warszawa 1990 s.  177. - Prace IPPT    46/1990.

16.   ROŃDA Jacek - Niestacjonarne zagadnienia kontaktowe. - (Praca habilitacyjna). - Warszawa 1990 s.182. - Prace IPPT    1/1990.

17.   JÓŹWIAK Stanisław - Systemy wiedzy w optymalizacji. - Warszawa 1990 s.40. - Prace IPPT    3/1990.

18.   KOTOWSKI Romuald - Podstawy klasycznej teorii pola. - Warszawa 1990 s.  88. - Prace IPPT    4/1990.

19.   IMIOŁCZYK Janusz - Określenie granic percepcyjnych między głosem męskim, kobiecym i dziecięcym w izolowanych syntetycznych samogłoskach polskich. - Warszawa 1990 s.  39. - Prace IPPT    5/1990.

20.   MUSIELAK Grzegorz - Dyspersja impulsów w ośrodku porowatym wypełnionym cieczą. - Warszawa 1990 s.  20. - Prace IPPT    7/1990.

21.   JANCZUR Ryszard - Teoretyczne i modelowe badanie pola akustycznego wywołanego źródłem punktowym w obecności powierzchni odbijających i ekranu. - (Praca doktorska). - Warszawa 1990 s.  136. - Prace IPPT    8/1990.

22.   BURAK Dariusz - Zastosowanie zjawiska  bistabilności w sensorach i przełącznikach optycznych. - Warszawa 1990 s.  31. - Prace IPPT    9/1990.

23.   KOŚĆ Michał - Pęcznienie modelowej sieci łańcuchów splątanych. - Warszawa 1990 s.  41. - Prace IPPT    10/1990.

24.   KAZIMIERCZYK Piotr - Parametryczna identyfikacja pojazdów; Modele o zmiennej strukturze; Metoda momentów. - Warszawa 1990 s.  24. - Prace IPPT    11/1990.

25.   DANICKI Eugeniusz, GAFKA Dariusz - Propagacja i generacja AFP pod periodycznym układem grup elektrod. - Warszawa 1990 s.  46. - Prace IPPT    13/1990.

26.   JARECKI Leszek, KOŚĆ Michał, ZIABICKI Andrzej - Teoria krystalizacji w zewnętrznym polu elektrycznym. - Warszawa 1990 s.  33. - Prace IPPT    22/1990.

27.   ZAWISTOWSKI Jacek - Nielokalne równanie NLS dla fal Langmuira w plazmie. - Warszawa 1990 s.  23. - Prace IPPT    23/1990.

28.   JARZĘBOWSKI Andrzej - Modele konstytutywne dla gruntów sypkich - przegląd aktualnych koncepcji. - Warszawa 1990 s.  100. - Prace IPPT    24/1990.

29.   SKUBIS Jerzy, WIŚNIEWSKA Teresa, REJMUND Feliks - Pomiary wybranych parametrów emisji akustycznej emitowanej przez wyładowania elektryczne. - Warszawa 1990 s.  35. - Prace IPPT    15/1990.

30.   SZLAGOWSKI Jan - Metodyka kształtowania wytrzymałościowego elementów konstrukcji wg kryterium nośności granicznej. - (Praca habilitacyjna). - Warszawa 1990 s.  202. - Prace IPPT    25/1990.

31.   GADAJ Stefan P. - Badania zmian energii zmagazynowanej w metalach w wyniku poddawania ich powierzchniowym zabiegom technologicznym. - (Praca doktorska). - Warszawa 1991 s.  97. - Prace IPPT    25/1991.

32.   GAŁKA Andrzej, WOJNAR Ryszard - Dynamiczne naprężenia cieplne w półprzestrzeni sprężystej wywołane przez impuls laserowy. - Warszawa 1993 s.  53. - Prace IPPT    25/1993.

33.   PIELORZ Amalia, NADOLSKI Władysław - Analiza dynamiczna turbozespołu poddanego wymuszeniu kinematycznemu wywołanemu falami poprzecznymi. - Warszawa 1990 s.  47. - Prace IPPT    29/1990.

34.   ROŻNOWSKI Tadeusz - Naprężeniowe fale powierzchniowe w półprzestrzeni sprężystej transwersalnie izotropowej niejednorodnej. - (Praca habilitacyjna). - Warszawa 1990 s.  53. - Prace IPPT    31/1990.

35.   NASALSKI Wojciech - Niespekularne odbicie pola elektromagnetycznego na granicy dwu dielektryków. - (Praca habilitacyjna). - Warszawa 1990 s.  152. - Prace IPPT    32/1990.

36.   TURSKA-KŁĘBEK Ewa - O lokalnym uplastycznieniu otoczenia wierzchołka szczeliny w antypłaskim stanie odkształcenia. - (Praca doktorska). - Warszawa 1990 s.  90. - Prace IPPT    33/1990.

37.   KUNERT Krzysztof A. - Szybka ultradźwiękowa metoda pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła w materiałach budowlanych. - Warszawa 1990 s.  15. - Prace IPPT    34/1990.

38.   BUDYNKI i ich elementy przystosowane do uzysku i akumulacji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych promieniowania słonecznego i ciepła powierzchniowych warstw gruntu. - Warszawa 1990 s.  272. - Prace IPPT    27/1990.

39.   PYRZ Mariusz - Optymalizacja dyskretna konstrukcji prętowych przy uwzględnieniu warunków utraty stateczności. - (Praca doktorska). - Warszawa 1990 s.  132. - Prace IPPT    35/1990.

40.   NIESPODZIANA A., BOGACZ Roman - O wpływie stopnia niekonserwatywności obciążenia na charakter utraty stateczności kolumny dyskretno ciągłej. - Warszawa 1990 s.      20. - Prace IPPT    36/1990.

41.   BRAHMER-KACPRZYŃSKA Anna - Teoretyczne modele zjawisk w komórce wyładowawczej dyspleja plazmowego. - Warszawa 1990 s.  20. - Prace IPPT    37/1990.

42.   TELEGA Józef Joachim - Metody wariacyjne i analiza wypukła w zagadnieniach kontaktowych i homogenizacji. - (Praca habilitacyjna). - Warszawa 1990 s.  209. - Prace IPPT    38/1990.

43.   KOWALSKA Zofia - Komputerowe sterowanie manipulatorów ze sprzężeniem zwrotnym. - Warszawa 1990 s.  23. - Prace IPPT    39/1990.

44.   SZADKOWSKI Jerzy - Do problemu struktury trójwymiarowej przestrzeni rozwiązań optymalnych. - Warszawa 1990 s.  16. - Prace IPPT    40/1990.

45.   WOŹNIAK Jan - Zasady wariacyjne wymiany ciepła i ich zastosowania w fizyce budowli. - Warszawa 1990 s.  27. - Prace IPPT    41/1990.

46.   KOTOWSKI Stefan - Metoda doboru sterowania układem manipulatora. - Warszawa 1990 s.  8. - Prace IPPT    42/1990.

47.   KUDREWICZ Halina - Dyfrakcja na półpłaszczyźnie impedancyjnej, struktura rozwiązania w otoczeniu krawędzi. - Warszawa 1990 s.  20. - Prace IPPT    43/1990.

48.   KOŚĆ Michał, KRZEMIŃSKI Jerzy - Nukleacja mikroszczelin w obszarach zetknięcia się dwóch i trzech ziaren. - Warszawa 1990 s.  33. - Prace IPPT    44/1990.

49.   CIARKOWSKI Adam - Faktoryzacja dwóch funkcji z punktami rozgałęzienia. - Warszawa 1990 s.  14. - Prace IPPT    45/1990.

50.   ZIABICKI Andrzej - Dwustopniowe porządkowanie haseł leksykograficznych w różnych językach. - Warszawa 1990 s.  56. - Prace IPPT    47/1990.

51.   ŁOBACZ Piotra, MIKOŁAJCZAK Nawoja, WYSOCKA Jolanta - Psychofonetyczne podstawy segmentacji sygnału mowy. - Warszawa 1990 s.  18. - Prace IPPT    48/1990.

 

SOKOŁOWSKI Marek

Application of the Method of Equivalent Moments to Statical and Dynamical Problems of Elastic Media with Cylindrical Holes and Inclusions.

Warszawa 1990 s.  23.

Prace IPPT    6/1990.

 

   A method of approximate analysis of stress fields in elastic media containing structural defects was proposed in  paper [1], where statical problems of this kind were discussed. In the present paper it is shown that the method may also be applied to dynamical problems involving, for instance, elastic wave propagation across a medium containing arbitrarily distributed holes, cracks and inclusions. Numerical examples demonstrate that fairly accurate information on multiple elastic wave reflections and stress concentration are obtained in a body containing two cylindrical cavities by applying the integral transforms technique, the entire problem being reduced to the solution of a simple set of four linear algebraic equations.

 

KAZIMIERCZAK Piotr

Application of Hasminskij`s Theorem to a Problem of Weakly Correlated Random Fields Theory.

Warszawa 1990 s.  20.

Prace IPPT    12/1990.

 

   Stochastic averaging methods have been attracting more and more attention of researchers dealing with various engineering problems during last decade. A considerable number of applications have been based on the so called, weakly correlated random fields theory (WCRFT), developed by Vom Scheidt at al. \\\\independently, in many scientific centers another approach, originated by Hasminskij has been developed. In this paper we show, that both these approaches lead to exactly the same first order approximation when applied to an analysis of asymptotic distribution of solution of stochastic initial value problems (treated in terms of Volterra equations). This fact support a conjecture that the fundamental assumption of the WCRFT (see sec. 1, 2) can be, at least in many important cases, violated without loss of the properties of the first approximation. In spite of many applications, already worked out and those not undertaken yet, such an extension of WCRFT seems to be a great importance.

 

DOLIŃSKI Krzysztof

First Order Approximation and Importance Sampling in Reliability of Structures under Combined Random Load Sequences.

Warszawa 1990 s.  27.

Prace IPPT    21/1990.

 

   The reliability of structures under combined load sequences of the Ferry Borges-Casthaneta type is considered. The first order approximation is derived by consequent application of the Rosenblatt transformation, it all-ows us to find the estimate of the failure probability and the design point ( ( - point) for any reliability problem of structural systems and to include the load combination problem in numerical algorithms which are mostly restricted to time-invariant cases. Since the error of the first order approximation is in general unknown it is important to have a method which allows us to verify the approximate results whenever it is necessary. The importance sampling technique gives such a possibility in time-invariant reliability problems. This technique is applied in the paper for the load combination problems. It is shown that the generalization leads to the effective numerical simulation. In simple examples the results and computational effort of the proposed importance sampling are compared with the crude Monte Carlo simulation.

 

KUBZDELA Henryk, RICHTER Lutosława

Badanie efektywności układu do automatycznego rozpoznawania mowy.

Warszawa 1990 s.  32.

Prace IPPT    16/1990.

 

   Wyniki uzyskiwane w zakresie globalnego rozpoznawania wyrazów wykazują związek z materiałem językowym tworzącym testowane wypowiedzi. Odgrywa tu rolę bliskość głosek wchodzących w skład zmagazynowanych wzorców. Przeprowadzono doświadczenie mające na celu stwierdzenie, w jakim stopniu podlegają błędnym identyfikacjom głoski, pomiędzy którymi zachodzi podobieństwo fonetyczno-akustyczne, wizualne lub percepcyjne. Materiał doświadczalny obejmował osiem zestawów logatomów, w obrębie których przeprowadzono porównania pomiędzy określonymi głoskami. Testowano trzy repetycje każdego logatomu wymówione przez jedną osobę. Rozpoznawanie przebiegało w oparciu o obrazy binarne wypowiedzi, wyznaczone przy zastosowaniu tzw. funkcji wagi widma, z wykorzystaniem czterech wariantów uzyskiwania obrazów. Każda z wypowiedzi traktowana była jeden raz jako obiekt rozpoznawany, a wielokrotnie jako wzorzec do którego przyrównywano inne obiekty. Wyniki przybrały postać macierzy odległości pomiędzy obrazem binarnym rozpoznawanego obiektu a przyrównywanymi do niego obrazami wzorców. W oparciu o przyjęte wartości progowe dokonano oceny błędnych identyfikacji. Uzyskane dane na temat bliskości głosek mogą mieć zastosowanie przy sporządzaniu zbiorów haseł wykorzystywanych w układach rozpoznających.

 

LESZCZYŃSKA-SYDOR Małgorzata

Przegrody budowlane izolujące dynamicznie.

Warszawa 1990 s.  15.

Prace IPPT    17/1990.

 

   Opracowanie zawiera podstawy teoretyczne i koncepcje rozwiązań technicznych izolacyjnych przegród budowlanych nowego typu o strukturze porowatej, przepuszczalnej dla powietrza.

   Przedstawiono stacjonarny rozkład temperatury w przegrodzie, równanie określającej wielkość dynamicznego współczynnika przenikania ciepła, porównanie energetyczne budynku o tradycyjnej izolacji termicznej z budynkiem, w którym część izolacji zastąpiono izolacją dynamiczną.

 

CABAŃSKA Katarzyna

Uproszczony model podłoża sprężystego.

Warszawa 1990 s.  33.

Prace IPPT    18/1990.

 

   W pracy zaproponowano uproszczony model podłoża sprężystego. Modelem geometrycznym tego podłoża jest pasmo o szerokości b, grubości h i nieograniczonej długości. W pierwszej części pracy sformułowano, a następnie rozwiązano zagadnienie deformacji uproszczonego podłoża, które znajduje się pod wpływem obciążenia normalnego. W drugiej części pracy wyznaczono ugięcie belki posadowionej na uproszczonym podłożu i dowolnie obciążonej. Wyniki obliczeń porównano z wynikami modelu Własowa i Winklera.

 

DZIENISZEWSKI Wojciech

Elastostatyka interstrukturalnych wieloskładnikowych przestrzennych ustrojów kompozytowych.

Warszawa 1990 s.  130.

Prace IPPT    19/1990.

 

TURSKI Andrzej

Model zorzowej warstwy podwójnej uwzględniający drgania i przejście do chaosu. Cz. II.

Warszawa 1990 s.  17.

Prace IPPT    20/1990.

 

   Podaje się układ zastępczy dla warstwy podwójnej będący elektrycznym obwodem RLC z nieliniową pojemnością wzbudzony sygnałem okresowym, który jest wynikiem samowzbudzenia układu RLC z nieliniową rezystancją R. Podaje się wyniki pomiarowe dla odpowiedniego obwodu RLC wzbudzanego okresowo, tj. „drzewo” bifurkacji, dziwny atraktor i dwuparametryczny diagram bifurkacji.

   Dla równań opisujących nieliniowy obwód RLC podajesię odwzorowanie punktowe Poincare i przedstawia proces zwielokrotnienia okresu drgań i przejście do chaosu.

 

TEORIA agregacji i koagulacji II.

Warszawa 1990 s.  196.

Prace IPPT    26/1990.

 

BZOWSKA Dorota, LASKOWSKI Leszek, MIODUSZEWSKA-WYSOCKA Maria, OWCZAREK Stefan

Wpływ środowiska fizycznego otaczającego budynek na rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i przestrzenne.

Warszawa 1990 s.  154.

Prace IPPT    28/1990.

 

   W niniejszej pracy scharakteryzowano środowisko fizyczne otaczające budynek i omówiono jego wpływ na bilans energetyczny w projektowaniu budynków energooszczędnych.

   W pięciu rozdziałach omówiono:

I.                    XVIII.    wybrane dane klimatyczne Polski z podziałem na 14 regionów,

II.                 XIX.         oddziaływanie środowiska na budynek z wyodrębnieniem promieniowania krótkofalowego, długofalowego, strumienia powietrza i temperatury,

III.               XX.           metodę poszukiwania parametrów formy geometrycznej budynku, które spełniają warunek minimum kosztów po N latach użytkowania

IV.              XXI.         podstawy projektowania budynków słonecznych

V.                 XXII.      aspekty energetyczne uwzględniane przy planowaniu urbanistycznym.

VI.              XXIII.    podstawy projektowania budynków słonecznych

VII.            XXIV.   aspekty energetyczne uwzględniane przy planowaniu urbanistycznym.

 

 KUBZDELA Henryk, OWSIANY Mariusz

Wpływ poziomu formantów na percepcję syntetycznych dźwięków samozgłoskowych.

Warszawa 1991 s.  37.

Prace IPPT    41/1991.

 

   Opracowano komputerowy model generatora periodycznych dźwięków złożonych, symulujących samogłoski. System umożliwia niezależną regulację poziomu każdego z formantów i bezzwłoczną generację dźwięku. Obwiednia widma w zakresie formantu jest aproksymowana konturem trapezowym. Przy użyciu tego modelu każdy z grupy 6-ciu słuchaczy dobrał doświadczalnie parametry syntezy dla sześciu dźwięków, w jego odczuciu, optymalnie zbliżonych do samogłosek polskich. Spośród tych dźwięków wybrano drogą selekcji sześć, uznanych przez większość z sześciu oraz kilku dodatkowych słuchaczy jako najbardziej nadające się na prototypy samogłosek polskich. Z tych prototypów tworzono następnie w porządku losowym dźwięki o różnych kombinacjach poziomu drugiego i trzeciego formantu i podawano je do zidentyfikowania siedmiu słuchaczom. Uzyskane wyniki identyfikacji przedstawiono w formie tablicowej w trzech wariantach i scharakteryzowano je z punktu widzenia potrzeb automatycznego rozpoznawania samogłosek w mowie ciągłej.

 

KOTOWSKI Stefan

Inwariantność ruchów poślizgowych względem macierzy sterowania.

Warszawa 1991 s.  14.

Prace IPPT    43/1991. 

 

   W pracy udowodniono twierdzenie, że rozwiązania poślizgowe układów równań różniczkowych z nieciągłymi funkcjami, z liniowo wprowadzonym sterowaniem, opisujące układy mechaniczne, są niezależne od parametrów macierzy wprowadzającej sterowanie.

 

BANACH Zbigniew

Grad`s Moment Truncation Procedure Versus Extended Irreversible Thermodynamics.

(Praca habilitacyjna).

Warszawa 1990 s.  174.

Prace IPPT    2/1990.

 

 In the moment Grad`s type applied to the Boltzmann equation one considers only such molecular densities   f as can be expanded in a series of three-dimensional Hermite polynomials. The expansion coefficients, which are nothing else that the Hermite moments of f, should be considered to be independent gas-state variables satisfying the differential equations of transfer of first order both in the time t and in the place x. Of course, for general problems and collision integrals the practical advantage of the method is based on a somewhat ad hoc truncation procedure. Given the model Boltzmann-Peierls equation, the primary object of this work is to extend the range of validity of Grad`s moment procedure to the case of a gas composed quasiparticles (phonons, magnons, rotons, etc.), more to indicate the universal character of problems involved than aiming at any measure of completeness. Also, the so-called irreducible tensor description of three-dimensional gaseous systems is exploited, and this subject is developed only insofar as it relates to Grad`s moment procedure and extended irreversible thermodynamics. Finally, the revised Enskog equation is introduced, and some conceptually and technically difficult problems that stem from it when constructing extended continuum theories of a model hard-sphere fluid are carefully studied. In consequence of applying the “microscopic” expression for the entropy density h, this work provides in essence the only real key in establishing a method which parallels that of Grad for a classical, moderately rarefied, simple, monatomic gas.

                                                                                                                                                        SAMBORSKI Witold, NASALSKI Wojciech

Transfer and Scattering Matrix Analyses of Reflection and Transmission at Multilayered Media.

Warszawa 1990 s.  20.

Prace IPPT    30/1990.

 

   The transfer and scattering matrix methods are implemented in the analysis of plane wave interactions with multilayered dielectric structures. The explicit expressions of specular reflectivity and transmittivity of such structures are presented. Some relations based on the reciprocity and energy conservation laws are given to be used in the final verification of the numerical results.

 

TRAN DUONG HIEN

Deterministic and Stochastic Sensitivity in Computational Structural Mechanics.

(Praca habilitacyjna).

Warszawa 1990 s.  177.

Prace IPPT    46/1990.

 

   In structural mechanics sensitivity problems concern the relationship between changes in structural response and variations in design variables. For a deterministic system the gradient of the response functional with respect to design variables is evaluated, whereas the subject of stochastic structural sensitivity is to estimate probabilistic distributions of this gradient.

   The purpose of the text is to provide a theory and computational methods for deterministic and stochastic sensitivity analysis of time-independent and time-varying systems. Discussions are restricted to multi-degrees of freedom linear-elastic 3D structures with fixed global configuration. On the basis of the displacement finite element modeling and a stochastic Hamilton`s variational principle proposed two new problems of computational mechanics are formulated for static and dynamic response sensitivity. A new form of response functionals is introduced in terms of a convolution of a time signal sequence enabling to deal with the dynamic sensitivity response at any particular time instant. To eliminate the secularity appearing in the perturbation solutions time-varying forcing functions are assembled into complex-valued series and the fast Fourier transform is employed to remove the resonant parts. To handle at acceptable computation cost large finite element systems, the two-fold superposition technique involving model analysis and transformation from a correlated space to a uncorrelated space of random variables is presented. A complete algorithm has been worked out and implemented into the microcomputer program POLSAP, a finite element code for deterministic and stochastic analysis of static, minimum-weight optimization, buckling load, eigenpair, forced-vibration, eigenvalue sensitivity, static and dynamic response sensitivity of truss-beam-shell structures. A number of numerical results illustrates the paper.

 

ROŃDA Jacek

Niestacjonarne zagadnienia kontaktowe.

(Praca habilitacyjna). 

Warszawa 1990 s.182.

Prace IPPT    1/1990.

 

   W pracy przedstawiono sformułowanie niestacjonarnych problemów kontaktowych., dyskusje istnienia i jednoznaczności rozwiązania oraz wyniki obliczeń numerycznych. Problem kontaktowy sformułowano jako zagadnienie w płaskim stanie  odkształcenia dla sztywnego walca toczącego się po powierzchni sprężysto-plastycznego pasma. Zadane jest zagłębienie walca w materiale odkształconym.

   W rozdziale pierwszym omówiono problemy kontaktowe występujące w technologii wytwarzania, mechanice konstrukcji, transporcie i eksploatacji urządzeń mechanicznych. Ponadto przedstawiono przegląd prac dotyczących stacjonarnych i niestacjonarnych problemów kontaktowych, zagadnień dynamicznych i quasistatycznych oraz zagadnień kontaktowych z tarciem.

   Rozdział drugi zawiera sformułowanie problemu dynamicznego dla sztywnego walca i sprężysto-plastycznego pasma w zmodyfikowanym opisie Lagrange`a oraz twierdzenie 2.1 o jednoznaczności rozwiązania problemu kontaktowego dla pary {l, u}.

   W rozdziale trzecim przedstawiono wyniki badania monotoniczności operatora A(nu) zakładanej w twierdzeniu 2.1 oraz oszacowano wpływ efektów dynamicznych na własności operatora A(nu).

 Omówienie algorytmów używanych do rozwiązania problemów kontaktowych i przegląd strategii kontaktowych zamieszczono w rozdziale czwartym. Metoda aproksymacji niestacjonarnego zagadnienia kontaktowego i odpowiednie strategie sprawdzania warunków tarcia i uplastycznienia zostały opisane w tym rozdziale.

Wyniki obliczeń numerycznych dla zagadnienia quasistatycznego jak również problemu dynamicznego oraz nisko prędkościowego uderzenia sztywnego walca w naroże sprężysto-plastycznego pasma przedstawiono w rozdziale piątym. Zamieszczono wykresy przyrostów przemieszczenia oraz wykresy - mapy naprężeń i odkształceń występujących w paśmie.

   Rozdział szósty zawiera wnioski dotyczące sformułowania problemów kontaktowych, otrzymanych wyników oraz dalszych badań.

 

JÓŹWIAK Stanisław

Systemy wiedzy w optymalizacji.

Warszawa 1990 s.40.

Prace IPPT    3/1990.

 

   W pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej wykorzystania metod sztucznej inteligencji w optymalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w projektowaniu konstrukcji. Przegląd poprzedzono krótkim omówieniem podstawowych pojęć i technik z dziedziny sztucznej inteligencji, a także ich praktycznego wykorzystania przy tworzeniu programów komputerowych. Przedstawiono sposoby poprawy efektywności programów optymalizacyjnych dzięki wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji w podstawowych etapach rozwiązywania zadania projektowego. Obejmują one: sformułowanie modelu, wybór metody rozwiązywania zadania programowania matematycznego i dobór parametrów, diagnostykę i ocenę rozwiązania. Podano przykłady zrealizowanych programów i systemów komputerowych przeznaczonych do projektowania elementów i układów konstrukcyjnych i mechanicznych.

 

KOTOWSKI Romuald

Podstawy klasycznej teorii pola.

Warszawa 1990 s.  88.

Prace IPPT    4/1990.

 

   W pracy omówiono podstawowe pojęcia z teorii pola, a mianowicie formalizm lagrangowski, pola: skalarne, wektorowe, Maxwella, Diraca oraz super pole. Wprowadzono podstawowe pojęcia z teorii cechowania. W dodatku zebrano definicje i twierdzenia z teorii grup, przydatne w studiowaniu niniejszego opracowania.

 

IMIOŁCZYK Janusz

Określenie granic percepcyjnych między głosem męskim, kobiecym i dziecięcym w izolowanych syntetycznych samogłoskach polskich.

Warszawa 1990 s.  39.

Prace IPPT    5/1990.

 

   W pracy podjęto problem granic percepcji między głosem męskim i kobiecym oraz kobiecym i dziecięcym. Wykorzystany materiał badawczy obejmował 777 wypowiedzi syntetycznych, stanowiących realizacje sześciu ustnych samogłosek polskich: /i/, /i/, /e/, /a/, /o/ i /u/. Wartości częstotliwości formantowych i F) były kształtowane w tych wypowiedziach w taki sposób, aby dla każdej samogłoski uzyskać realizacje reprezentujące typowy głos męski i typowy głos dziecięcy, oraz szereg realizacji pośrednich.

   W badaniach odsłuchowych wzięło udział 20 osób, których zadaniem było rozpoznanie każdego z bodźców jako określonej samogłoski polskiej oraz zaklasyfikowanie go jako wypowiedzi mężczyzny, kobiety lub dziecka.

   Analiza uzyskanych odpowiedzi wykazała, że częstotliwość podstawowa jest zasadniczym czynnikiem decydującym o uznaniu wypowiedzi za męską bądź dziecięcą i że odgrywa ona w związku z tym kluczową rolę w percepcyjnej normalizacji toru głosowego: częstotliwości formantowe, powszechnie uważane za określające fonematyczną przynależność samogłoski, mogą być właściwie zinterpretowane dopiero na podstawie informacji, której nośnikiem jest F0.

 

MUSIELAK Grzegorz

Dyspersja impulsów w ośrodku porowatym wypełnionym cieczą.

Warszawa 1990 s.  20.

Prace IPPT    7/1990.

 

   W pracy analizuje się propagację zaburzenia w sprężystym ciele porowatym wypełnionym cieczą ściśliwą i nielepką. Bazując na rozwiązaniu d`Alemberta ilustruje się zjawisko dyspersji impulsu początkowego spowodowane jego rozdzieleniem i transportem przez dwie fal podłużne o różnych prędkościach generujące się w sposób naturalny pod wpływem przyłożonego impulsu. Pokazuje się w jakim stosunku zaburzenie dzieli się na te dwie fale, oraz jakie warunki należy spełnić, aby w ośrodku generowała się wyłącznie fala szybka lub wyłącznie fala wolna.

 

JANCZUR Ryszard

Teoretyczne i modelowe badanie pola akustycznego wywołanego źródłem punktowym w obecności powierzchni odbijających i ekranu.

(Praca doktorska).

Warszawa 1990 s.  136.

Prace IPPT    8/1990.

 

   W pracy podjęto zagadnienie opracowania metody obliczania rozkładu pola akustycznego za ekranem płaskim przy obecności dwóch dodatkowych płaszczyzn odbijających. Zagadnienie to jest typowym przykładem z zakresu akustyki urbanistycznej - ekran akustyczny chroniący budynek mieszkalny przed hałasem komunikacyjnym.

   Przy praktycznych obliczeniach rozkładu pola akustycznego /efektywności ekranowania/ za ekranem utarło się posługiwanie przybliżonym wzorem Maekawa nie uwzględniającym zjawisk fazowych i zakładającym ekran doskonale izolacyjny.

   Przy opracowaniu metody obliczania rozkładu pola akustycznego za ekranem, w pracy przyjęto sposób ciągłego weryfikowania metody w oparciu o wyniki badań modelowych /rozdz.5/.

   Po omówieniu trzech dyfrakcji: Kirchhoffa, Rubinowicza i Sommerfelda /rozdz.3/, do opisu pola akustycznego za ekranem wybrano teorię Rubinowicza.

   W rozdz. 4 pokazano sposób zastosowania teorii Rubinowicza do obliczania rozkładu pola akustycznego /efektywności ekranowania/ za ekranem płaskim przy obecności dwóch dodatkowych płaszczyzn odbijających: poziomej /podłoża/ i pionowej /fasady chronionego budynku/.

   Opracowywanie metody obliczania rozkładu pola akustycznego za ekranem płaskim /rozdz.6/ rozpoczęto od przyjęcia ekranu doskonale izolacyjnego i współczynników odbicia wszystkich płaszczyzn /ekranu, podłoża i fasady chronionego budynku/ równych jedności. Po przeprowadzeniu obliczeń i porównaniu z wynikami badań modelowych wprowadzono zmierzone współczynniki odbicia płaszczyzn użytych w badaniach modelowych, a następnie skończoną izolacyjność ekranu.

   Wyniki obliczeń rozkładu pola akustycznego /efektywności ekranowania/ za ekranem po wprowadzeniu współczynników odbicia i skończonej izolacyjności ekranu wykazują dobrą zgodność ilościową i jakościową z wynikami badań modelowych.

   We wnioskach /rozdz.7/ omówiono możliwości zastosowania przedstawionej metody obliczania rozkładu pola akustycznego dla innych rodzajów źródeł / w pracy przyjęto źródło punktowe fali kulistej/ i możliwości wprowadzenia tłumienia ośrodka /w pracy przyjęto ośrodek bezstratny/.

   Wykazano, że nie jest celowe stosowanie ekranu wyłożonego materiałem dźwiękochłonnym z uwagi na niewielką różnicę między efektywnościami ekranowania dla ekranu obustronnie odbijającego i jednostronnie pochłaniającego - od strony fasady.

   Ważnym wnioskiem jest fakt, że na działanie ekranu /efektywność ekranowania/ istotny wpływ ma jego izolacyjność /czyli energia fal akustycznych przenikających przez ekran/, a nie fale ugięte na krawędzi ekranu.

 

BURAK Dariusz

Zastosowanie zjawiska  bistabilności w sensorach i przełącznikach optycznych.

Warszawa 1990 s.  31.

Prace IPPT    9/1990.

 

   Niezwykle burzliwy rozwój optyki nieliniowej w ostatnich latach spowodował odkrycie zjawisk, które w zasadniczy sposób zmieniły podejście do roli, jaką pełni sygnał optyczny we współczesnej technice. W niniejszym opracowaniu przedstawiono szereg zjawisk związanych z propagacją solitonów optycznych we włóknach światłowodowych. Wykazano typowe przykłady prototypów solitonowych układów fotonicznych, charakterystyczne cechy ich działania i zakres ich potencjalnych zastosowań.

 

KOŚĆ Michał

Pęcznienie modelowej sieci łańcuchów splątanych.

Warszawa 1990 s.  41.

Prace IPPT    10/1990.

 

   Praca przedstawia próbę rozszerzenia zastosowań modelu łańcucha splątanego typu “szlufki” (slip-link) do analizy efektów deformacji sieci polimerowej związanych ze spęcznieniem sieci (czyste spęcznianie, deformacja jednoosiowa sieci spęcznionej, deformacja dwuosiowa). Rozważono również możliwości rozszerzenia teorii poprzez  zastosowanie modelu szlufki w formalizmie teorii sieci typu “phantom”.

 

KAZIMIERCZYK Piotr

Parametryczna identyfikacja pojazdów; Modele o zmiennej strukturze; Metoda momentów.

Warszawa 1990 s.  24.

Prace IPPT    11/1990.

 

   Niniejsza praca poświęcona jest badaniu wpływu więzu w postaci ograniczenia przestrzeni stanu na wyniki identyfikacji układu dynamicznego modelującego wertykalne drgania pojazdu poruszającego się po drodze o nawierzchni aproksymowanej jednorodnym polem losowym o wymiernym widmie. Identyfikacji podlegają parametry drogi. Ograniczenie przestrzeni stanu wynika z istnienia w zawieszeniu pojazdu zderzaka uniemożliwiającego wzajemne przemieszczenie się elementów zawieszenia poza pewną regulowaną, lecz ustaloną w trakcie ruchu wielkość. Poza zderzakiem rozważany jest model liniowy. Analiza takiego prostego modelu pozwala przedstawić w stosunkowo czytelny sposób tak problemy wynikające dla modelowania stochastycznego z istnienia więzów, jak i metody przybliżonego rozwiązywania problemów odwrotnych wynikających z wykorzystania do identyfikacji równań dla statystycznych momentów odpowiedzi układu. Przedstawiono stosunkowo ogólne podejście do modelowania układów z ograniczeniami, stosowane również dla szerszej klasy obiektów - układów o zmiennej, również losowej, strukturze. Wyniki wskazują, że nawet w przypadku, gdy więzy ingerują ze znikomym prawdopodobieństwem (rzadko) ich wpływ na identyfikację jest istotny. Zastosowanie metody przedstawionej w pracy pozwala w efektowny sposób uwzględnić tego rodzaju efekty.

 

DANICKI Eugeniusz, GAFKA Dariusz

Propagacja i generacja AFP pod periodycznym układem grup elektrod.

Warszawa 1990 s.  46.

Prace IPPT    13/1990.

 

   W pracy rozważono propagację akustycznej fali powierzchniowej (AFP) na powierzchni piezoelektryka pokrytej układem elektrod w sposób następujący: grupa kilku równoodległych (i o równej szerokości) elektrod powtarza się periodycznie z pewnym okresem, układ jest nieograniczony. Rozpatrzony układ elektrod może modelować własności pojedynczej grupy kilku elektrod, jeśli okres powtarzania będzie dostatecznie duży. Wyprowadzono relacje dyspersyjne dla ogólnie ukośnej propagacji AFP względem elektrod. Zilustrowano te relacje przykładami obliczonymi dla wybranych przypadków, a w szczególności dla propagacji fali wzdłuż elektrod. Dla przypadku dwóch elektrod w grupie podano prędkości i rozkłady amplitud dwóch modów falowodowych: symetrycznego i antysymetrycznego. Dla przypadku propagacji fali w kierunku prostopadłym do elektrod rozważono różne połączenia elektryczne elektrod w grupie, a także elektrody elektryczne swobodne (“pływające”). Wyprowadzono funkcjonalną zależność pomiędzy prądami dopływającymi do elektrod oraz napięciami na poszczególnych elektrodach. Na tej podstawie obliczono skuteczność przetwarzania elektrod w zależności od ich położenia w grupie. Przeprowadzona analiza może być użyteczna dla interpretacji takich zjawisk, jak\\; odbicie AFP od elektrod (struktury odbijające typu (U/U, deformacja charakterystyk częstotliwościowych kilkueletrodowych przetworników międzypalczastych modelu (6-funkcji), czy sprzężenie między dwoma falowodami typu DU/U, stosowanymi w konwolutorach.

 

JARECKI Leszek, KOŚĆ Michał, ZIABICKI Andrzej

Teoria krystalizacji w zewnętrznym polu elektrycznym.

Warszawa 1990 s.  33.

Prace IPPT    22/1990.

 

   Omówiono termodynamiczną teorię krystalizacji w zewnętrznym polu elektrycznym oraz sformułowano molekularny model zarodkowania i krystalizacji. Zaproponowano równanie ciągłości rozkładu agregatów z uwzględnieniem strumieni wzrostu i rotacji agregatów w polu elektrycznym. W dyskusji ograniczono się do procesu stacjonarnego. Określono wpływ zewnętrznego pola na stopień przechłodzenia kryształów w układach cząsteczek wykazujących trwałe lub indukowane momenty dipolowe. Stopień przechłodzenia kryształu zależy od orientacji w polu. Przewidywane efekty są znacznie silniejsze w przypadku kryształów wykazujących polaryzację trwałą, podczas gdy efekty polaryzacji indukowanej są małe.

 

ZAWISTOWSKI Jacek

Nielokalne równanie NLS dla fal Langmuira w plazmie.

Warszawa 1990 s.  23.

Prace IPPT    23/1990.

 

   W ramach opisu kinetycznego plazmy, metodą równań hierarchii i asymptotycznego rozwinięcia względem odwrotności częstości fal Langmuira, otrzymano zmodyfikowane nieliniowe równanie Schrödingera. Równanie to różni się od zwykłego równania NLS występowaniem nielokalnego wyrazu całkowego. Zbadano podstawowe właściwości tego równania, w szczególności korespondencję jego rozwiązań do rozwiązań Zacharowa otrzymanych w opisie płynowym.

 

JARZĘBOWSKI Andrzej

Modele konstytutywne dla gruntów sypkich - przegląd aktualnych koncepcji.

Warszawa 1990 s.  100.

Prace IPPT    24/1990.

 

   W pracy podjęto próbę usystematyzowania i przeglądu aktualnych tendencji, jakie spotkać można w bogatej literaturze światowej dotyczącej modelowania konstytutywnego gruntów sypkich.

   Ograniczono się do prezentacji najciekawszych koncepcji oraz ich rozwoju, bez szczegółowego przedstawienia modeli konstytutywnych, które częstokroć licznie powstawały jedynie jako modyfikacje oryginalnych pomysłów. Przedyskutowano możliwości zastosowań wybranych modeli.

 

SKUBIS Jerzy, WIŚNIEWSKA Teresa, REJMUND Feliks

Pomiary wybranych parametrów emisji akustycznej emitowanej przez wyładowania elektryczne.

Warszawa 1990 s.  35.

Prace IPPT    15/1990.

 

   W pracy przedstawiono możliwość pomiaru parametrów emisji akustycznej emitowanej przez wyładowania niezupełne. Zaprezentowano układ do symulowania powierzchniowych wyładowań niezupełnych i sposób cyfrowej rejestracji związanych z nimi sygnałów akustycznych. Przedstawiono sposób numerycznego opracowania zarejestrowanych wyników, z wykorzystaniem 16-bitowego komputera. Przytoczono wyniki pomiarów sumy, gęstości i parametru ARMS zdarzeń sygnałów akustycznych od wyładowań symulowanych w laboratorium. W ramach pracy przerowadzono ocenę wyładowań niezupełnych metodą akustyczną w 10 transformatorach du żej mocy zainstalowanych w elektrowni. W transformatorach, w których stwierdzono wyładowania zmierzono sumę i gęstość emisji akustycznej przy różnych parametrach układu pomiarowego. We wnioskach określono zależność między akustycznymi parametrami sygnałów a intensywnością wyładowań, oceniono przydatność dla metody akustycznej układu DEMA-20, sformułowano kierunki badań dla doskonalenia akustycznej metody oceny wyładowań niezupełnych.

 

SZLAGOWSKI Jan

Metodyka kształtowania wytrzymałościowego elementów konstrukcji wg kryterium nośności granicznej.

(Praca habilitacyjna).

Warszawa 1990 s.  202.

Prace IPPT    25/1990.

 

   W pracy przedstawiono spójną skomputeryzowaną metodykę kształtowania różnorodnych elementów konstrukcyjnych wg metody statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól naprężeń. Przygotowano pakiet odrębnych programów narzędziowych rozwiązujący wybrane układy linii nieciągłości naprężeń. Rozwiązania uzyskano dla czterech wybranych warunków stanu granicznego: Treski, Hubera-Misesa, Coulomba-Mohra i parabolicznego.

   Następnie opracowano algorytm i przygotowano program O.K.SDNP automatycznie składający w sposób statycznie dopuszczalny różnorodne pola naprężęń. Praca zawiera liczne przykłady automatycznego kształtowania: końcówki siłownika hydraulicznego, elementów o zwartej budowie, węzłów konstrukcji stalowych, konstrukcji blachownicowych.

   Praca znacznie poszerza możliwości praktyczne aplikacji metody, a szczególnie analizy procesów mechaniki gruntów i skał (np.: procesy kruszenia). Zasygnalizowano tu jedynie te możliwości podając przykład przecinania bloku skalnego lub kształtowania stopy słupa betonowego. Wykorzystano tutaj otrzymane po raz pierwszy rozwiązania złożonych pól naprężeń dla warunku parabolicznego.

   Przygotowany pakiet programów pozwolił na znaczne usprawnienie procesu kształtowania oraz po raz pierwszy powstała możliwość ścisłego logicznego powiązania metody statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól naprężeń z metodą elementów skończonych i programami komputerowo wspomaganego projektowania (CAD). Program O.K.SDNPN umożliwia łatwą rozbudowę katalogu pól i może być przygotowany dla materiałów wykazujących cechy orthotropowe (np. żelbet).

   Działanie programu na tle metodyki projektowania przedstawiono na przykładzie płaskich i przestrzennych węzłów konstrukcji stalowych. Dla węzłów czteropasowych przygotowano program automatyzujący proces ich kształtowania i przeprowadzono szeroką analizę obliczeniową MES oraz badania doświadczalne metodą elasto-optyczną. Wyniki tych rozważań potwierdziły przydatność automatycznego projektowania węzłów zgodnie z kryterium nośności granicznej. Uzyskany kształt węzła po złagodzeniu oczywistych lokalnych karbów geometrycznych zapewnia prawie równomierne wytężenie materiału w zakresie sprężystym. Oszacowanie kształtu węzła jest po stronie bezpiecznej w stosunku do nośności pasów. Potwierdzają to badania przeprowadzone także w innych ośrodkach [23,63,64].

   Kolejno zaproponowano metodykę kształtowania różnego typu konstrukcji blachownicowych. Taki kształt w realnej konstrukcji musi być korygowany ze względu na wymagania technologiczne oraz warunki pracy konstrukcji. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji obliczeniowej i doświadczalnej potwierdziły fakt bezpiecznego oszacowania kształtów konstrukcji. Przy obciążeniach cyklicznie zmiennych obserwowano prawie jednoczesne pojawienie i rozwijanie się wielu pęknięć zmęczeniowych. Występowały one we wszystkich narożach płyt czołowych i węzłach systemu płyt. Bardzo niewielkie bądź zerowe zmiany prędkości propagacji pęknięć świadczyły o równomiernym stanie wytężenia w modelach.

   Opracowana spójna metoda określania mechanizmów zniszczenia konstrukcji blachownicowych została dobrze potwierdzona doświadczalnie. Dobra też jest zgodność przebiegów sił pokrytycznych (teoretycznej i rzeczywistej).

   Szeroka weryfikacja obliczeniowa i doświadczalna przedstawiona w niniejszej pracy jak i w pracach innych autorów omawianych w monografiach [13,15,23] potwierdziła praktyczną przydatność wstępnego kształtowania elementów wg kryterium nośności granicznej. Metoda może być szeroko stosowana przez inżynierów dla otrzymania racjonalnego kształtu elementu, który kolejno powinien być analizowany różnymi metodami zależnie od rodzaju materiału i charakteru pracy. W niniejszej pracy pokazano to przy kształtowaniu węzłów i konstrukcji blachownicowych.

 

GADAJ Stefan P.

Badania zmian energii zmagazynowanej w metalach w wyniku poddawania ich powierzchniowym zabiegom technologicznym.

(Praca doktorska).

Warszawa 1991 s.  97.

Prace IPPT    25/1991.

 

   W pracy, na podstawie literatury, omówiono teoretycznie i doświadczalnie możliwości oceny wpływu stanu początkowego materiału na przebieg magazynowania energii podczas odkształcania plastycznego metali. Stwierdzono, że tego typu badania nie wyszły poza fazę wstępną.

   Przeprowadzono badania wpływu niejednorodnego stanu początkowego wywołanego obróbką powierzchniową na przebieg magazynowania energii podczas rozciągania próbek ze stali austenicznej, stali węglowej i technicznie czystego tytanu. Stwierdzono, że obróbka powierzchniowa zmienia przebieg tego procesu tylko w pewnym początkowym okresie rozciągania. Zaproponowano opis matematyczny zdolności magazynowania energii w zależności od energii dostarczanej do metalu podczas odkształcania plastycznego. Podano również kryterium ilościowej oceny wpływu obróbki powierzchniowej na przebieg magazynowania energii w metalu.

 

GAŁKA Andrzej, WOJNAR Ryszard

Dynamiczne naprężenia cieplne w półprzestrzeni sprężystej wywołane przez impuls laserowy.

Warszawa 1993 s.  53.

Prace IPPT    25/1993.

 

   W pracy niniejszej rozwiązaliśmy zadanie, którym zajmowała się przeszło 30 lat temu Walentyna I. Daniłowska w publikacjach [1-3]. Stosując dynamiczną teorię naprężeń cieplnych podała ona metodę rozwiązania jednowymiarowego zadania rozchodzenia się zaburzeń termosprężystych w półprzestrzeni, której cały brzeg został ogrzany impulsem promieniowania prostokątnym w czasie. Skorzystaliśmy z jej sformułowania zagadnienia oraz częściowo z metody rozwiązywania. Otrzymaliśmy jednak inny wynik niż ten, który podała Daniłowska. W rozwiązaniu Daniłowskiej były pewne pomyłki oraz drobne usterki w postaci błędów drukarskich. W pracy naszej podajemy postać analityczną rozwiązania, która ma prostą interpretację fizyczną. Podajemy również rozwiązania dla adiabatycznych i izotermicznych warunków brzegowych; przeprowadzamy dyskusję otrzymanych rozwiązań. Podajemy wykresy dla wybranych parametrów ośrodka. Ponadto rozważamy przypadek impulsu promieniowania o dowolnym schodkowym kształcie czasowym.

   Gdy przyczyną zjawiska termosprężystego jest prostokątny w czasie impuls promieniowania, jakościowa analiza rozwiązania wykazuje, że dla ustalonego przekroju półprzestrzeni temperatura i naprężenia są ciągle na osi czasu, zaś pochodne czasowe tych pól mają punkty nieciągłości. Dla impulsu o czasie trwania t*, skok pierwszej pochodnej czasowej pola temperatury zachodzi w chwilach t = 0 i t = t* ; pochodna czasowa pola naprężenia jest nieciągła w chwili t = t* + x/c1; przy tym c1 oznacza szybkość fali dylatacyjnej.

 

PIELORZ Amalia, NADOLSKI Władysław

Analiza dynamiczna turbozespołu poddanego wymuszeniu kinematycznemu wywołanemu falami poprzecznymi.

Warszawa 1990 s.  47.

Prace IPPT    29/1990.

 

   W pracy rozpatrywany jest turbozespół poddany wymuszeniu kinematycznemu wywołanemu falami poprzecznymi. Przyjmujemy, że turbozespół jest posadowiony nie bezpośrednio na fundamencie, lecz na warstwowym elemencie sprężystym. W rozważaniach przyjęto model dyskretno-ciągły złożony z dwóch brył sztywnych, reprezentujących odpowiednio turbozespół i fundament, i z segmentów sprężystych doznających jedynie odkształceń ścinających. Każdy segment jest jednorodny i izotropowy, lecz segmenty te mogą mieć różne własności mechaniczne. W dyskusji zastosowano metodę falową, która wykorzystuje rozwiązania falowe równań ruchu.

Obliczenia numeryczne wykonano na modelu dwusegmentowego i modelu czterosegmentowego z naprzemiennymi własnościami mechanicznymi segmentów. Wyznaczono przemieszczenia turbozespołów w zależności od dwóch parametrów uwzględniających zróżnicowanie własności mechanicznych segmentów.

 

ROŻNOWSKI Tadeusz

Naprężeniowe fale powierzchniowe w półprzestrzeni sprężystej transwersalnie izotropowej niejednorodnej.

(Praca habilitacyjna).

Warszawa 1990 s.  53.

Prace IPPT    31/1990.

 

   W pracy przedstawiono równania ruchu ośrodka transwersalnie izotropowego, niejednorodnego w płaszczyźnie izotropii (płaski stan odkształcenia) wykorzystując naprężeniowe równanie ruchu (rozdz. 3) i sformułowano problem fal powierzchniowych typu Rayleigha. Udowodniono, że w przypadku propagacji fali harmonicznej w czasie problem redukuje się do równania różniczkowego zwyczajnego czwartego rzędu o zmiennych współczynnikach (3.30, 3.31), na „funkcje naprężeń”, tj. amplitudę naprężeń normalnych wzdłuż głębokości półprzestrzeni, która definiuje pozostałe amplitudy. Postać równania (3.31) pozwala wyselekcjonować pięć przypadków szczególnych:

1. ciało transwersalne izotropowe z „małą niejednorodnością”   (4.4);

2. ciało „słabo anizotropowe”, niejednorodne (4.11);

3. ciało „słabo anizotropowe” z „małą niejednorodnością” (4.12);

4. ciało transwersalnie izotropowe, jednorodne  (4.13);

5. ciało izotropowe niejednorodne (4.19).

   Pierwsze trzy przypadki przedstawiają równania przybliżone a ostatnie dwa równania są dokładne dla odnośnych ośrodków. Wykazano, że równania (4.19) lub (4.21-4.22) są identyczne z równaniami otrzymanymi przez J.Ignaczaka w pracy [1]. Dalej zaprezentowano metodę rozwiązywania wyprowadzonych równań (rozdz. 5) i rozpatrzono szczegółowo problem wg punktu 3 fali powierzchniowej w ciele „słabo anizotropowym” z „małą niejednorodnością” zakładając monotoniczną zmianę modułów sprężystości poprzecznej i stałe współczynniki Poissona oraz pewne ograniczenie na stosunek modułów sprężystości.

Otrzymano rozwiązanie w postaci zamkniętej (6.41, 6.43) i wyznaczono pozostałe amplitudy. Wyprowadzono równanie dyspersji i jego aproksymację uzyskując zależność prędkości fali Rayleigha CR od wszystkich parametrów charakteryzujących ośrodek w funkcji wielkości Y, gdzie Y = s/e, s - jest liczbą falową, e - parametrem niejednorodności. Pewne wyniki numeryczne przedstawiono wykreślnie i w tablicach.

 

NASALSKI Wojciech

Niespekularne odbicie pola elektromagnetycznego na granicy dwu dielektryków.

(Praca habilitacyjna).

Warszawa 1990 s.  152.

Prace IPPT    32/1990.

 

   W pracy przeanalizowano zjawisko odbicia wiązki gaussowskiej od powierzchni granicznej pomiędzy dwoma jednorodnymi ośrodkami dielektrycznymi. Wykazano jego niespekularny charakter, objawiający się wyraźną zależnością pomiędzy skończoną szerokością przekroju poprzecznego padającej wiązki a pewnymi charakterystycznymi (niespekularnymi) efektami towarzyszącymi zjawisku odbicia. Rozpatrzono przypadek wąskich wiązek Gaussa-Hermita modu podstawowego padających z ośrodka optycznie gęstszego pod katami bliskimi kata krytycznego. Opracowano ścisłą analityczną metodę analizy spektralnej pola będącego rozwiązaniem zagadnienia liniowego, jak również numeryczną metodę (Monotonicznej Iteracji Gaussowskiej) rozwiązania zagadnienia nieliniowego przy zewnętrznym hybrydowym sprzężeniu zwrotnym.

Wykazano, że oprócz znanych dotychczas geometrycznych deformacji wiązki odbitej istnieją również inne, niezależne niespekularne efekty w amplitudzie i fazie wiązki. Wyznaczono - amplitudowy i natężeniowy - współczynniki niespekularnego odbicia, jak również wiążący je niespekularny współczynnik propagacji. Wykazano, w przybliżeniu przyosiowym, zupełność opisu pola odbitego w języku niespekularnych deformacji wiązki. Udowodniono występowanie zjawiska optycznej bistabilności (OB) we wszystkich zdefiniowanych uprzednio niespekularnych efektach. Przedyskutowano wpływ dyfrakcji i parametrów charakteryzujących układ nieliniowy na zjawisko niespekularnej bistabilności i wskazano na potencjalne możliwości jego zastosowań.

 

TURSKA-KŁĘBEK Ewa

O lokalnym uplastycznieniu otoczenia wierzchołka szczeliny w antypłaskim stanie odkształcenia.

(Praca doktorska).

Warszawa 1990 s.  90.

Prace IPPT    33/1990.

 

   Praca dotyczy problemów wyznaczania stref plastycznych w ciałach sprężysto - idealnie plastycznych ze szczelinami. Analizowano nieograniczone ciało i półnieskończoną szczelinę. Rozważania przeprowadzono dla antypłaskiego stanu odkształcenia. Stosowano metodę funkcji zmiennej zespolonej oraz teorię równań całkowych z osobliwym jądrem.

   W rozdziale drugim podano podstawy matematyczne niezbędne dla rozwiązania zagadnień brzegowych występujących w pracy.

   Rozdział trzeci rozpoczyna przegląd przybliżonych metod wyznaczania strefy plastycznej w wierzchołku szczeliny. Następnie sformułowano równania problemu nie przyjmując stosowanych przez innych autorów założeń upraszczających. Wyznaczono postać szeregu trygonometrycznego opisującego kształt granicy strefy plastycznej. Udowodniono, że zadanie ze strefą plastyczną w wierzchołku szczeliny można sprowadzić do sprężystego zadania szczeliny na obciążonym otworze. Zauważono, że nieskończona długość szczeliny prowadzi do niejednoznacznych rozwiązań. Niejednoznaczność ta opisana jest za pomocą stałej, którą należy dobierać dla każdego problemu oddzielnie.

   W rozdziale czwartym podano trzy nowe rozwiązania zagadnień z niesymetrycznymi obciążeniami dla ciała sprężysto - plastycznego. Zaadaptowano metodę używaną w problemach ze swobodną powierzchnią. Wyznaczono rozwiązania tych samych zadań dla ciała sprężystego i dokonano porównań.

   Rozdział piąty poświęcony jest konstruowaniu modeli do wyznaczania stanu naprężeń w obszarach poza strefą plastyczną przy wierzchołku szczeliny. Zaproponowano dwa modele: ciała ze szczeliną na obciążonym otworze i ciała ze szczeliną obciążoną momentami skupionymi w jej wierzchołku. Modele te mogą być wykorzystane w zagadnieniach wzajemnego oddziaływania wielu szczelin.

 

KUNERT Krzysztof A.

Szybka ultradźwiękowa metoda pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła w materiałach budowlanych.

Warszawa 1990 s.  15.

Prace IPPT    34/1990.

 

   W pracy opisaną szybką ultradźwiękową metodę pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła w materiałach budowlanych.

Metoda ta opiera się na wykrytej eksperymentalnie liniowej zależności między prędkością fali ultradźwiękowej, a współczynnikiem przewodzenia ciepła. Ponadto spróbowano naświetlić zagadnienie przewodzenia ciepła i propagacji fali ultradźwiękowej w materiałach budowlanych.

 

BUDYNKI i ich elementy przystosowane do uzysku i akumulacji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych promieniowania słonecznego i ciepła powierzchniowych warstw gruntu.

Warszawa 1990 s.  272.

Prace IPPT    27/1990.

 

   W pracy omówiono możliwości wykorzystania promieniowania słonecznego i ciepła powierzchniowych warstw gruntu do ogrzewania budynków w warunkach klimatycznych Polski. Przedstawiono wskazania dotyczące architektury, konstrukcji i systemów ogrzewania budynków warunkujące efektywność wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Podano zalecenia dotyczące systemów biernego wykorzystania energii słonecznej i propozycje systemów niekonwencjonalnego ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

   W siedmiu rozdziałach omówiono:

- dane dotyczące promieniowania słonecznego oraz sposoby określania typowej pogody w różnych przedziałach czasowych,

- kształtowanie otoczenia budynku, zasady jego lokalizacji na działce oraz jego bryły i funkcji,

- bierne wykorzystywanie energii słonecznej do ogrzewania,

- czynne wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

- wykorzystanie ciepła powierzchniowych warstw gruntu,

- instalacje grzewcze z wykorzystaniem sprężarkowych pomp ciepła stosowane w budownictwie mieszkaniowym,

- analizę zagranicznych rozwiązań energooszczędnych budynków mieszkalnych.

 

PYRZ Mariusz

Optymalizacja dyskretna konstrukcji prętowych przy uwzględnieniu warunków utraty stateczności.

(Praca doktorska).

Warszawa 1990 s.  132.

Prace IPPT    35/1990.

 

   Praca poświęcona jest zagadnieniom dyskretnej optymalizacji sprężystych konstrukcji prętowych przy uwzględnieniu warunków utraty stateczności. Problem optymalizacji sformułowany został jako zadanie minimalizacji ciężaru prętów konstrukcji przy ograniczeniach na naprężenia dopuszczalne i stateczność elementów oraz stateczność globalną układu. Zmiennymi decyzyjnymi są pola i momenty bezwładności przekrojów poprzecznych prętów, dobierane z dyskretnych, skończonych katalogów. Zadanie optymalizacji rozwiązano przy wykorzystaniu metody przeglądu według rosnących wartości funkcji celu. Rozważaniami objęto małowyniosłe układy kratowe wykazujące zachowanie geometrycznie nieliniowe oraz regularne konstrukcje ramowe przy założeniu małych przemieszczeń w stanie przedkrytycznym.

W przykładach numerycznych poświęconych optymalizacji konstrukcji kratowych zbadano wpływ sposobu przyjęcia stref sztywności na dyskretne rozwiązania optymalne, dokonano porównania rozwiązań ciągłych i dyskretnych oraz rozwiązań otrzymanych przy nieliniowej i zlinearyzowanej analizie stateczności. Przedstawiono pewną metodę szacowania przekrojów optymalnych i zbadano wpływ imperfekcji geometrii konstrukcji na rezultat optymalizacji dyskretnej. Obciążenia krytyczne wyznaczono z warunku minimum energii potencjalnej układu. W przykładach obliczeniowych dotyczących optymalizacji regularnych konstrukcji prętowych porównano wyniki otrzymane przy różnych katalogach przekrojów. Obciążenia krytyczne określano metodą zakładania postaci utraty stateczności przy wykorzystaniu rachunku różnic skończonych.

 

NIESPODZIANA A., BOGACZ Roman

O wpływie stopnia niekonserwatywności obciążenia na charakter utraty stateczności kolumny dyskretno ciągłej.

Warszawa 1990 s.      20.

Prace IPPT    36/1990.

 

   Rozważania dotyczą stateczności kolumny hybrydowej (ciągłych segmentów sprężystych połączonych przegubami) poddanej skupionemu obciążeniu cyrkulującemu, działającemu na nieutwierdzony koniec kolumny. Zagadnienie stanowi uogólniony problem Beck`a (ze względu na dyskretne przeguby), lub uogólniony problem Zieglera (ze względu na odkształcalność ramion wahadła Zieglera). Niniejsza praca stanowi uzupełnienie wcześniejszych badań autorów dotyczących konstrukcji złożonych z różnego rodzaju segmentów, podpór, przegubów i węzłów z lokalną utratą sztywności na kierunku działania siły tnącej. Uwzględnienie współczynnika śledzenia pozwala ocenić wrażliwość konstrukcji w tym konstrukcji optymalnej (np. [4]) na charakter obciążenia śledzącego. Praca zawiera kilka przykładów analizy numerycznej pozwalającej ocenić jakościowo badane zjawisko stabilizacji konstrukcji pod działaniem obciążenia niekonserwatywnego.

 

BRAHMER-KACPRZYŃSKA Anna

Teoretyczne modele zjawisk w komórce wyładowawczej dyspleja plazmowego.

Warszawa 1990 s.  20.

Prace IPPT    37/1990.

 

   W pracy podano analityczne modele wyładowania w elementarnej komórce dyspleja plazmowego. Przeanalizowano kolejne obszary wyładowania z elektrodami zasilanymi prądem stałym. Porównano wyładowania zachodzące przy sterowaniu komórki prądem stałym i prądem zmiennym. Podano układ równań opisujących rozkład prądu elektronów i jonów w plazmie podczas wyładowania jarzeniowego. Przeprowadzano analizę równań dla wyładowania sterowanego zmiennym napięciem wysokiej częstotliwości.

 

TELEGA Józef Joachim

Metody wariacyjne i analiza wypukła w zagadnieniach kontaktowych i homogenizacji.

(Praca habilitacyjna).

Warszawa 1990 s.  209.

Prace IPPT    38/1990.

 

   W pracy przedstawiono oryginalne wyniki autora z zakresu zagadnień kontaktowych i homogenizacji. Zagadnienia te badano przy pomocy metod wariacyjnych w powiązaniu z metodami analizy wypukłej.

   Rozpatrzone zagadnienia kontaktowe dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje zagadnienia dualności przy uwzględnieniu warunków Signoriniego z tarciem. Zbadano przypadek statyczny i kwasi-statyczny dla ośrodka liniowo sprężystego będącego w kontakcie ze sztywnym podłożem, jak i kontakt dwóch takich ciał. Przedstawiono również teorię dualności dla niejawnych nierówności wariacyjnych oraz dla układu złożonego z niejawnej nierówności wariacyjnej sprzężonej z nierównością wariacyjną. Druga grupa zagadnień dotyczy rozszerzenia twierdzeń o nośności granicznej na przypadek nieklasycznych warunków brzegowych, którymi są warunki kontaktowe. Należą do nich: warunki Signoriniego bez tarcia i z tarciem oraz warunki kontaktu z podłożem sztywno-idealnie plastycznym. Zaproponowano parę zasad ekstremalnych w przypadku kontaktu z podłożem nieliniowo lepkim. Zaproponowana teoria nośności granicznej uwzględniająca warunki brzegowe z tarciem jest taka, że podejście kinematyczne jest zawsze sprzężone poprzez normalne naprężenie kontaktowe.

   Zakładając periodyczny rozkład szczelin i stosując metodę epi-zbieżności rozpatrzono zagadnienie homogenizacji ośrodków i płyt sprężystych przy uwzględnieniu warunków typu Signoriniego na szczelinach. Zbadano modele efektywne i własności makroskopowych potencjałów sprężystych. Oprócz homogenizacji bezpośredniej, w której punktem wyjścia jest funkcjonał całkowitej energii potencjalnej, rozpatrzono homogenizację dualną i wyprowadzono dopełniający potencjał makroskopowy. Przedstawiono rezultaty dotyczącej samej epi-zbieżności. Uwzględniając tarcie na mikroszczelinach w spękanym ośrodku liniowo sprężystym zbudowano modele efektywne w przypadku statycznym i kwasi-statycznym. Zarówno dla zagadnień kontaktowych jak i w przypadku homogenizacji przyjęto subróżniczkowe prawo tarcia, niekoniecznie izotropowe. Ostatnia klas zagadnień dotyczy homogenizacji płyt  sprężysto- idealnie plastycznych z materiału Hencky-Nadaia-Illiuszyna. Problem ten wiąże się ściśle z nośnością graniczną płyt idealnie plastycznych. Zbudowano modele efektywne takich płyt. Jeśli część G1  brzegu   płyty jest obciążona momentami zginającymi to oprócz homogenizacji w obszarze płyty należy dodatkowo  rozwiązać zadanie homogenizacji na tej części brzegu.

 

KOWALSKA Zofia

Komputerowe sterowanie manipulatorów ze sprzężeniem zwrotnym.

Warszawa 1990 s.  23.

Prace IPPT    39/1990.

 

   Omówiono postać modelu (równań różniczkowych) i własności dynamiczne manipulatora bez układu regulacji oraz manipulatora pracującego w układzie zamkniętym z analogowym sprzężeniem zwrotnym. Podano równania różniczkowe dla trzech wariantów układu sterowania, m. in. dla układu z wbudowanym w pętli sprzężenia analogowym modelem mechanizmu.

   W wypadku zastosowania sterowania cyfrowego, zrealizowanego za pomocą komputera ewentualnie jednego lub kilku mikroprocesorów, przedstawione modele analogowe nie są w pełni adekwatne, ponieważ nie uwzględniają wielu czynników mających wpływ na dynamikę układu. Chodzi tu o takie czynniki, jak: dyskretyzacja i kwantyzacja sygnałów sterujących, wejściowych i wyjściowych, opóźnienia czasowe w pętli sprzężenia zwrotnego, błędy zaokrągleń wyników obliczeń numerycznych. Odpowiednim narzędziem badania dynamiki układów ze sterowaniem cyfrowym jest natomiast symulacja komputerowa.

   W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych stabilności ruchu manipulatora o 2 stopniach swobody w zależności od częstotliwości próbkowania sygnałów, czasu opóźnienia w pętli sprzężenia zwrotnego oraz różnic między wartościami parametrów obiektu i parametrami modelu w pętli sprzężenia zwrotnego.

 

SZADKOWSKI Jerzy

Do problemu struktury trójwymiarowej przestrzeni rozwiązań optymalnych.

Warszawa 1990 s.  16.

Prace IPPT    40/1990.

 

   W pracy sformułowano warunki konieczne optymalności rozwiązań liniowego równania różniczkowego, zaczynających się w pewnych obszarach przestrzeni stanu R3. Podano sposób dekompozycji przestrzeni i uzyskania tych obszarów.

 

WOŹNIAK Jan

Zasady wariacyjne wymiany ciepła i ich zastosowania w fizyce budowli.

Warszawa 1990 s.  27.

Prace IPPT    41/1990.

 

   W niniejszej pracy wyprowadzono ogólną postać relacji wariacyjnej przewodnictwa cieplnego z uwzględnieniem sterowania polem temperatury. Przedstawiono także lagranżowskie ujęcie tej relacji wraz z prostym przykładem.

 

KOTOWSKI Stefan

Metoda doboru sterowania układem manipulatora.

Warszawa 1990 s.  8.

Prace IPPT    42/1990.

 

   W pracy przedstawiono zastosowanie teorii równań różniczkowych z nieciągłą funkcją do sterowania układem manipulatora. Dobór sterowania, w klasie funkcji nieciągłych, zapewnia możliwość realizacji szerokiej klasy trajektorii, zgodnych z trajektoriami wzorcowymi. Sterowanie jest nieciągłe wzdłuż pewnej powierzchni. Celem sterowania jest realizacja rozwiązań poślizgowych pozostających na zadanej powierzchni.

 

KUDREWICZ Halina

Dyfrakcja na półpłaszczyźnie impedancyjnej, struktura rozwiązania w otoczeniu krawędzi.

Warszawa 1990 s.  20.

Prace IPPT    43/1990.

 

   W pracy zbadano strukturę rozwiązania zagadnienia dyfrakcji na półpłaszczyźnie impedancyjnej w otoczeniu krawędzi. Badane rozwiązanie otrzymano metodą Wienera-Hopfa. Podano rozwinięcie asymptotyczne w nieskończoności czynników faktoryzacji charakterystycznej funkcji problemu. W oparciu o te rozwinięcia skonstruowano rozwinięcia asymptotyczne w otoczeniu krawędzi prądu elektrycznego i magnetycznego na półpłaszczyźnie oraz rozwinięcie asymptotyczne składowych pola elektrycznego i magnetycznego w aperturze.

 

KOŚĆ Michał, KRZEMIŃSKI Jerzy

Nukleacja mikroszczelin w obszarach zetknięcia się dwóch i trzech ziaren.

Warszawa 1990 s.  33.

Prace IPPT    44/1990.

 

   W pracy przedstawiono wyniki liczbowe teorii nukleacji wakansyjnych mikroszczelin, rozszerzonej na otoczenia linii zetknięcia się trzech ziaren. Wprowadzono nowe kryterium mikropękania rozciąganego metalu, w którym zamiast prędkości nukleacji występują nierównowagowe rozkłady agregatów wakansji. Przeprowadzono porównanie wartości charakterystyk nukleacyjnych wynikających z obu kryteriów, starego i nowego. Wykazano, że stosując pierwsze z tych kryteriów decydująca w nukleacji globalnej jest nukleacja mikroszczelin trójściennych tak, że pozostałe można na ogół pominąć. Natomiast z drugiego kryterium wynika, że żaden z mechanizmów nukleacyjnych nie może być pominięty.

 

CIARKOWSKI Adam

Faktoryzacja dwóch funkcji z punktami rozgałęzienia.

Warszawa 1990 s.  14.

Prace IPPT    45/1990.

 

   Dokonano faktoryzacji dwóch funkcji posiadających cztery punkty rozgałęzienia na płaszczyźnie zmiennej zespolonej. Otrzymane faktor-funkcje wyrażone są przy pomocy całek typu Cauchy`ego. Każda z tych funkcji ma odpowiadające jej dwa punkty rozgałęzienia, a poza tym jest regularna. Dla wybranych wartości parametrów uzyskane wyniki zilustrowano przykładem numerycznym.

 

ZIABICKI Andrzej

Dwustopniowe porządkowanie haseł leksykograficznych w różnych językach.

Warszawa 1990 s.  56.

Prace IPPT    47/1990.

 

   W oparciu o teorię łańcuchów alfanumerycznych1 opracowano standardowy program pozwalający na porządkowanie leksykograficzne wg. wskazanego alfabetu i wtórnie wg. znaków diakrytycznych. Dla każdego języka, dla którego program ma być stosowany, należy określić zbiór i porządek samodzielnych jednostek alfabetycznych (liter, czasem dwuznaków, traktowanych jak oddzielne litery), a także hierarchię znaków diakrytycznych (akcentów, znaków przegłosu, iloczasu itp.). Przedyskutowano przykłady zasad porządkowania w kilku językach europejskich oraz realizację programu w języku FoxBase.

 

ŁOBACZ Piotra, MIKOŁAJCZAK Nawoja, WYSOCKA Jolanta

Psychofonetyczne podstawy segmentacji sygnału mowy.

Warszawa 1990 s.  18.

Prace IPPT    48/1990.

 

   W pracy porównano wyniki automatycznej segmentacji fonetycznej tekstu  uzyskane w Zakładzie Fonetyki Akustycznej IPPT ze sposobami analizy fonetycznej w procesie przetwarzania sygnału mowy przez człowieka. Przeprowadzone testy psychofonetyczne z 25 osobową grupą słuchaczy pozwoliły na podtrzymanie hipotezy, że w procesie percepcji nadchodząca informacja akustyczna jest segmentowana dopiero na poziomie analizy fonologicznej. Analiza automatyczna operująca jednostkami o podobnej funkcji językowej zakłada wielosegmentalność niektórych fonemów - operuje jednostkami niższego rzędu. Ustalenie liczby segmentów danej wypowiedzi w przetwarzaniu naturalnym zależy w znacznym stopniu od świadomości bazy fonologicznej użytkownika języka.